Referat fra Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 2. juni

Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag d. 2. juni Tilstede: Mike, Rasmus, Christian, Rikke, Laura, Aase og Else-Marie   Opfølgning på kloakfirma Bestyrelsen indhenter tilbud på rensning af kloakkerne.   Opfølgning på lapning af kælderhuller Der kommer en og lapper hullerne i kælderen...

Continue reading →

Bestyrelsesmøde, torsdag d. 30. april 2015

Til stede: Mike, Rikke, Christian, Aase og Laura Fraværende: Rasmus og Else Marie Skatteunderskud Foreningens skatteunderskud er anmeldt og registreret.   Rørskadeforsikring Forsikringsændringen er oplyst til selskabet. De kommer ud og tjekker ejendommen inden forsikringen falder på plads.   Budgetforslag Det godkendes og medtages til generalforsamling   Låneomlæggelse Vi har fået...

Continue reading →

Bestyrelsesmøde onsdag d. 11. marts 2015

Til stede: Dorthe, Christian, Rasmus, Rikke, Else Marie, Mike og Laura Fraværende: Aase Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 30. april kl. 19.00. Rørskadeforsikring Ole har indhentet et nyt tilbud fra forsikringsselsskabet, som lyder på 56.000 kr. om året inkl. den forsikring vi har...

Continue reading →

Bestyrelsesmøde d. 20. januar 2015

Til stede: Christian, Rikke, Dorthe, Mike, Else Marie, Laura og Aase Fraværende: Rasmus Røg på bagtrappen Da flere andelshavere oplever gener grundet rygning på bagtrapperne, henstiller bestyrelsen til at rygning skal foregå udendørs. Det sker med afsæt i ABF håndbogen, som betegner...

Continue reading →

Bestyrelsesmøde torsdag d. 27. november 2014

Til stede: Aase, Else Marie, Laura, Christian, Rasmus og Mike Fraværende: Rikke og Dorthe Svampeundersøgelse 76 4. tv. Else Carlsen har oplevet den samme lugt, som der var for nogle år siden, da der var svamp i bygningen. Der er udarbejdet en...

Continue reading →

Bestyrelsesmøde, 25. september 2014

Til stede: Dorthe, Mike, Christian, Else, Laura, Else Marie og Rikke Fraværende: Rasmus Salg af andel: 21, 2. tv. Handelsdokumenter for overdragelsesaftale og transport af 21 2. tv. underskrives. Salg af andel: 21, 1. th. Handelsdokumenter for overdragelsesaftale og transport af 21 1. th....

Continue reading →

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 29. juli 2014

Til stede: Ole, Mike, Rasmus, Laura, Else-Marie og Aase Afbud: Christian, Rikke og Dorthe Fremlejepolitik Bestyrelsen beslutter, at der laves et skriv ang. fremlejekontrakter og den oplysnings- og godkendelsespligt, som andelshaver har overfor bestyrelsen, når vedkommende vælger at udleje sin andel. Mike...

Continue reading →

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 27/5 2014

Tilstede : Ole, Birgit, Mike, Lis, Anne-Dorthe, Rasmus, Rikke, Aase, Else-Marie. Gennemgang af formandens/bestyrelsens beretning Panterklæring vedr. Sankelmarksgade 21,2.tv underskrives ( har været underskrevet og sendt d. 19/3, men bortkommet og derfor underskrevet igen ). Lejlighed/vurderingsrapport vedr. Sankelmarksgade 21,5.tv gennemgås og syn...

Continue reading →

Referat af bestyrelsesmøde d. 24. april 2014

Tilstede: Birgit, Rasmus, Anne-Dorthe, Lis, Ole, Rikke, Aase, Else-Marie, Mike Ref: Mike Endelig godkendelse af referater for møderne 21/11 2013 og 16/1 2014. Ovenstående referater blev godkendt med enkelte rettelser. Ligeledes blev det besluttet at referenten har ansvaret for at rundsende, indsamle...

Continue reading →

Bestyrelsesmøde d. 16. januar 2014

Til stede : Rasmus, Mike, Ole, Lis, Birgit, Åse, ElseMarie. Afbud : Dorthe, Rikke Status tag/udbedring af tag, Sdr. Boulev. 76,5.th : Ingen forandringer - der holdes løbende status. Babygynge i gård : Udsættes til senere. Røgalarmer : Undersøges fortsat. Toilet i barnevognsrum : Christian kommer med et...

Continue reading →