Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 25. juni 2020

Til stede: Mike, Rasmus, Jesper, Lisbeth, Christian, Ole og Laura Lejemålet i 76 st. tv. Bestyrelsen drøftede det nye udspil fra lejer. Det forventes at der snart er et forlig. Salg af 76, 2. tv. Christian og Mikala fraflyttet foreningen og Lisbeth fra 21 køber...

Continue reading →

Referat af bestyrelsesmøde, onsdag d. 5. februar 2020

Til stede: Mike, Rasmus, Jesper, Lisbeth, Christian, Aase, Ole og Laura Budget 2020Ole præsenterede udkast til budget for 2020. I forhold til budget for 2019 så er udgiften til prioriteter hævet fra 134.000 til ca. 208.000 kr. grundet det nye...

Continue reading →

Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag d. 5. november 2019

Til stede: Mike, Rasmus, Jesper, Lisbeth, Christian, Ole og Laura Ny andelshaver – 21, 5. tv Mette Baungaard, den nye andelshaver i 21, 5. tv. var forbi og hilse på bestyrelsen. Mette flytter ind med sin datter og sin hund. Overtagelse af lejemålet...

Continue reading →

Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag d. 10. september 2019

Til stede: Mike, Laura og Ole Beboere i 21, 3. th. Beboere i 21, 3. th. Københavns kommune har kontaktet foreningen for at få oplyst, hvem der er andelshavere af 21, 3. th. og fra hvilken dato, samt hvem der må bo i lejligheden...

Continue reading →

Vedr. opbevaring af private ejendele i opgangen

Jf. foreningens husorden, er det ikke tilladt at stille private ejendele herunder cykler, barnevogne mm. på ejendommens trapper og øvrige fællesarealer. Andelshavere, der har barnevognene m.m. i opgangen, bedes derfor flytte disse ejendele. Bestyrelsen henviser til det fælles barnevognsrum på Sdr. Boulevard. Mangler...

Continue reading →

Referat af bestyrelsesmøde, mandag d. 24. juni 2019

Til stede: Christian, Mike, Jesper, Aase, Rasmus, Laura og Ole Skimmelsvamp-sag i 76 1. tv Bestyrelsen har været i dialog med firmaet Skimmelfrit, som der er indhentet tilbud fra. Firmaet er klar til at starte op på udbedring af skimmelsvampsskaden, når bestyrelsen siger til....

Continue reading →

Generalforsamling Gårdlaug

Kan hentes her

Continue reading →

Ordinær generalforsamling, mandag d. 29. april 2019

Tilstede: Sankelmarksgade 21: st. th, 1. tv, 1. th, 3. tv, 4. tv, 4. th, 5. tv Sønder Boulevard 76: 1. th, 1. tv, 2. tv, 2. th, 3. th,  4. tv, 5. tv og 5. th Fraværende: Sankelmarksgade 21: 2. tv, 2. th,...

Continue reading →

Referat af bestyrelsesmøde, onsdag d. 27. marts 2019

Til stede: Christian, Mike, Jesper, Laura, Rasmus og Ole Budget 2019 Ole gennemgik budgetforslag for 2019, som skal vedtages på generalforsamlingen. Grundet det nye lån med afdragsfrihed er foreningens opsparing højere end sidste års budget, mens posten for prioriteter, renter og...

Continue reading →

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 21. februar 2019

Til stede: Rasmus, Christian, Mike, Jesper, Lisbeth, Laura og Ole   Valuar Ejendomsmægleren har været forbi for et par dage siden og besigtiget vores ejendom. Bestyrelsen afventer nu den nye valuarvurdering til brug på den kommende generalforsamling.   Skimmelsvamp Redegørelsen for sagens forløb fra...

Continue reading →