Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 17. december

Til stede: Rikke, Aase, Else Marie, Ole, Aske, Mike, Christian og Laura
Fraværende: Rasmus

 

  1. Fiberby

Fiberby har meddelt, at vi får dobbelt så hurtig hastighed til samme pris. Dvs. 200 mbit for 99 kr. De starter en gang i januar med at sætte det op, og det er klar omkring 1. februar. De anbefaler dog et overlap mellem ens eksisterende internet og deres på 14 dage.

Der afholdes et byggemøde inden opstart.

 

  1. Brandalarmer

Der har været to forskellige elektrikere ude og kigge på mulighederne for at få sat serieforbundet brandalarmer på i opgangene.

Begge tilbud har regnet med at kunne bruge de samme skjulere som fibernettet på fortrappen. På bagtrappen skal der ryddes op i kablerne for at de kan bruge de skjulere.

Der er ret stor forskel på prisen på de to tilbud. Det ene lyder på 44.700 ekskl. moms og det andet på 83.800 ekskl. moms. Det var en del mere end umiddelbart forventet. Vi sætter projektet på pause, og afventer hvor mange penge vi skal bruge på det renovation af trappeopgangene vi har sat i gang.

Aske vil desuden gerne indhente et tredje tilbud.

 

  1. Renovering

Christian har snakket med en entreprenør som er ved at lave et tilbud til foreningen. Tømren og maleren kiggede på opgangene i går, og så laves der et samlet tilbud til os. Vi indhenter i alt tre tilbud og Christian er på sagen.

 

  1. Nyt fra Altanudvalget

Der har været holdt møde med Gilbro Københavner Altaner, og udvalget har valgt at gå videre med dem.

Aftalen med dem er, at de tager sagen med videre til kommunen. Ikke i form af en officiel ansøgning, men mere en uformel forespørgsel. Prisen for dette er 4.000 kr. ekskl. moms

Mike har været på forvaltningen og fået fat i tegninger til firmaet.

Firmaet siger, at efter der er kommet nye regler så bliver færre altaner godkendt af kommunen.

En rigtig ansøgning koster 50.000 kr. så derfor starter vi med denne føler.

 

  1. Rengøring af kælderrum

Tims kælderum er ordnet samt faldstamme-området ved bagrappen ved 76.

 

  1. Lejekontrakt

Vedr. lejekontrakt for 21 st. th. så vil Marie gerne finde den ellers vil lejer Leela forsøge at finde den til os.

Vedr. udlejere, så har bestyrelsen fået forespurgt om ikke det vil være en god idé at føre en dialog med udlejere om fremleje generelt og evt. invitere udlejere til et møde, så vi sammen kan høre lidt om planerne og for hvordan vi kan komme eventuelle problemer/misinformation til livs.

  1. Nyt fra Ole

Vi har modtaget en falsk regning fra OfficeMax. Ole går ikke ud fra at nogle har købt noget hos dem.

Vi er blevet inviteret til høring angående en cykelbro ved siden af Langebro ved Vester Voldgade.

 

  1. Eventuelt

Orienteret om at vi har 400.000 kr. stående på foreningens konto.

 

Derudover blev der spurgt ind til huslejen for 76 st. th. De har en husleje på 2.500 kr. pr måned. Den er måske lavt sat ift. hvad lokaler generelt koster på Vesterbro. Det er muligt at foretage en huslejestigning. Vi skal dog huske på at fordelen ved den lejer, vi har nu, er, at vi ingen problemer oplever.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>