Bestyrelsesmøde mandag d. 14. september 2015

Bestyrelsesmøde mandag d. 14. september 2015

Til stede: Mike, Rasmus, Christian, Laura, Aske, Ole og Else Marie

Fraværende: Aase

 1. Opsummering fra generalforsamling:
  Bestyrelsen blev til generalforsamlingen mindet om at lave et skriv angående gældende fremlejeregler i foreningen. Mike laver dette og uddeler det til alle beboere samt andelshavere.

Der er en opdatering af beboerhåndbogen undervejs. Laura har lavet en stor del af arbejdet ved at indhente nye oplysninger fra andelshavere. Mike færdiggør dette.

 1. Intern venteliste:
  Otte andelshavere ønskede at komme på den interne venteliste og alle havde afleveret informationer rettidigt. Der blev trukket lod om rækkefølgen på listen, ved at der blev skrevet et nummer fra 1-8 på hver indkommende seddel. En person vendte ryggen til under hele forløbet og nævnte hvilket nummer, der skulle placeres som nr. 1 på listen osv.

Rasmus ønskede d.d. at blive skrevet på listen og placeres som nr. 9 jf. regler besluttet på generalforsamling.

Rækkefølgen blev:

 1. Lisbeth, Sankelmarksgade 21 1.th.
 2. Linda, Søndre Boulevard 76 3.tv.
 3. Christian, Sankelmarksgade 21 3.th.
 4. Nisse, Sankelmarksgade 21 5.th.
 5. Kira, 21 Sankelmarksgade 21 3.tv.
 6. Mike, Søndre Boulevard 76 5.th.
 7. Rikke, Sankelmarksgade 21 5. th.
 8. Barbara, Sankelmarksgade 21. 1. tv
 9. Ramus, Søndre Boulevard 76 5.th.

 

 1. Fiberby / tilbud – igangsættelse:
  Tilbuddet på 54.500,00 inkl. moms er stadig gældende. Det besluttes d.d. at sætte processen i gang. Mike gør dette.

 

 1. Desinficering af kælderrum v. 76, 3. tv.:
  Der er ryddet op i ovenstående kælderrum. Christian indhenter tilbud på desinficering af rummet og dette sendes rundt på mail til godkendelse fra bestyrelsen.
 2. Kloakbestilling:
  Der er indhentet to tilbud på rensning af kloarken søndreboulevard samt rensning af faldstammer. Tilbud på 9.983,00 kr. godkendes af bestyrelsen. Rasmus lægger en seddel til alle beboere ang. tidspunkt samt står for indsamling af nøgler.
 3. Afrunding af leje af barnevognsrum:
  Barnevognsrummet var ryddet pænt op efter udlejning til andelshaver til Distortion
 4. Opstart af renovering – oprettelse af team
  Bestyrelsen mødes d.21.09.15 kl. 19:00 og går en runde på for- og bagtrapper. Der konkretiseret, hvad der skal laves og der indhentes tilbud på dette.
 5. Fugt i loft hos andelshaver:
  Andelshaver Else fra søndre boulevard ønsker at vente til oktober med at få taget fugtprøver.
 6. Jord ved rosenbuskene mod vejsiden:
  Dette ordnes på en arbejdsdag i foråret.

Nyt fra altanudvalget
Der har været møde med Kontech og der har været en fra kommunen ude og kigge. Det er ikke muligt at få altaner på første sal. Kommunen virker åbne for altaner under to vinduer på hjørnet. Der var ikke blevet undersøgt i forhold til 5. sal, men der følges op på dette. Altanudvalget går videre med processen og informerer bestyrelsen løbende.

Nyt fra Gårdlauget
Intet nyt

 

Dato for næste møde er 2. November

Ref: Rikke

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>