Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 5. november

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 5. november 

Til stede: Rikke, Else Marie, Mike, Christian, Ole og Laura
Fraværende: Rasmus og Aske

 

  1. Brandalarmer

Rikke undersøger mulighed og pris for at opsætte brandalarmer i opgangene – både for og bag. Tanken er, at de skal være serieforbundet, så brand i stuen også udløser alarm på 5. sal.

 

  1. Fiberby, opfølgning

Mike skal på kommunen og hente information om ejendommen til fiberby.
Vi bliver koblet på fra 1. februar.

 

  1. Desinficering af kælderum

Er pt. udsat pga. ferie i det firma, som står for udførslen.

 

  1. Renoveringsteam

Renoveringsteamet har været rundt og kigge på for- og bagtrappe og er nået frem til at følgende udbedringer skal foretages.

Bagtrapper
Udskiftning af bagdøre ved alle lejeligheder, de nye døre vil være brandsikre.
Murerarbejde i begge opgange (fra kælder til top)
Malerarbejde i begge opgange (fra kælder til top)

Fortrapper
Murerarbejde
Eftermaling ved murerarbejde (pletvis)

Problemlokalisering ved 76 5. th. ved snefygning og herefter udbedring af skade.

 

  1. Evt.

Ole meddelte, at Danske Bank har bedt om ny dokumentation for bestyrelsesmedlemmers identitet.

Der blev spurgt til lejekontrakten for 21, st. th. Bestyrelsen går videre med at undersøge dens varighed.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>