Bestyrelsesmøde d. 20. januar 2015

Til stede: Christian, Rikke, Dorthe, Mike, Else Marie, Laura og Aase
Fraværende: Rasmus

Røg på bagtrappen
Da flere andelshavere oplever gener grundet rygning på bagtrapperne, henstiller bestyrelsen til at rygning skal foregå udendørs. Det sker med afsæt i ABF håndbogen, som betegner bagtrapper som offentligt rum og dermed som værende omfattet af rygeloven.

Rørskade i 76, 2. tv.
Mellem jul og nytår er der konstateret en fejl på et afløb hos 76 2. tv. Mere præcist er det pakningen på afløbet som er utæt. Det har skabt en vandskade i gulv og loft mellem 76 2. tv. 76 1. tv.
Foreningen har ingen forsikring som dækker sådan en skjult rørskade. Den er fravalgt år tilbage, da den er dyr at tegne. Foreningen er kun forsikret imod pludselig udsivning af vand, men ikke langsomt sivende vand, som en skjult rørskadeforsikring netop dækker.
Andelshaver i 76 2. tv. er i kontakt med håndværkerne som lavede afløb og det dertilhørende bad i håbet om, at deres forsikring dækker.
Bestyrelsen undersøger nærmere, hvad det koster at få rørdækning som en del af foreningens forsikring. Herefter vil bestyrelsen se nærmere på om en skjult rørskadeforsikring skal tegnes.

Kælderstatus – cykler/oprydning
Der er ikke noget nyt.

Oprydning efter altanarbejder
Den foreningen på Valdemarsgade som har fået altaner vil gerne betale for nyt græs efter deres byggerod.
På Sankelmarksgade har foreningen ikke noget med altanbyggeriet at gøre, og derfor nægter de at betale. Det er uvist om de enkelte ejere af de lejligheder, som har fået altan, vil betale.
Hertil skal det nævnes, at det er bestyrelsens holdning, at disse foreninger også skal sørge for oprydning i gården.

Status vedr. pantebrev for 21, 5. tv.
Det er gået i orden og afsluttet.

Lånesag 21, 1. th.
Bestyrelsen underskriver lånedokument.

Byggesag 21, 2. tv.
Vi har fået besked fra kommunen om et byggeprojekt i 21, 2. tv.
Kommunen opkræver gebyr hos foreningen, som videresender regningen til andelshaveren.

Beboerhåndbog
Der er ikke noget nyt. Laura arbejder videre.

Tromler til døre ved barnevognsrum
Låsene til dørene til barnevognsrummet er systemlåse, hvortil der er et kort, som skal bruges til at ændre nøglen. Kortene er umiddelbart ikke noget, som man har liggende.
Christian undersøger om låsesmed ved Toftegårdsplads kan løse problemet, så antallet af nøgler kan mindskes.

Døre på bagtrappen
Mike indhenter et tilbud på både udskiftning af døre og udskiftning af lister.

Udskiftning af vindue mod Sdr. Blvd.
Christian ordner det, når der er tid.

Vedtægter
Mike arbejder videre.

Gårdlauget
Intet nyt bortset fra ovenstående om græsplænen.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>