Referat af bestyrelsesmøde, 14. april 2016

Referat af bestyrelsesmøde møde d. 14. april 2016

 Til stede: Mike, Aske, Else Marie, Aase, Rikke, Laura, Aske, Ole og Rasmus

 1. Opfølgning Fiberby
  Der følges op på skaderne ifbm. etablering og bestyrelsen er i gang med at finde ud af hvordan det skal løses og hvem der skal udbedre/betale.
  Fiberby har bedt os finde en håndværker, men de har ikke svaret på, om de vil betale de 5.000, som håndværkeren mener det skal koste at udbedre skaderne.

 

 1. Afregning ifbm. Fiberby-abonnementer
  Ole lægger regningen til i den samlede husleje. Det vil fremgå af ekstra kolonne ligestillet med aconto varme og vand.
  Fra 1/7 bliver de sendt ud med kvartalsregninger. Op til dato bliver det en særskilt regning/efterbetaling for den enkelte.

 

 1. Renovering
  Christian arbejder på sagen.
  Dd. har vi 425.000 afsat til renovering. 1/7 har vi ca. 500.000 + ca. 75.000 v. årsafregning (ca. 15/7). Hvis alt går efter planen har vi ca. 600.000 medio juli.

 

 1. Huslejestigning for erhvervslejemål
  Bestyrelsen har undersøgt forskellige lejemål og diverse priser på bl.a. Dybbølsgade og Sønder Boulevard. Bestyrelsen vil på sigt hæve priserne, men også gøre sig klar over hvilke scenarier, der kan opstå.

 

 1. Arbejdsdag
  Hvad skal der ske: Barnevognsrum; ryddes op, toilet males, hylde op. Der skal cykelkroge op. Opslagstavle skal males og hænges op. Jord + evt. blomster i bedene. Arbejdsdag afholdes 7. maj kl. 11.

 

 1. Standardiseret skriv
  Mike følger op og udarbejder et standard skriv til brug ved fremtidig salg af lejligheder ift. venteliste.

 

 1. Fremlejekontrakter
  Ole afventer, at andelshavere 76 4. th. dokumenterer, at de bor i lejligheden. Der er ikke kommet svar eller indikationer derpå eftersom de ikke er tilmeldt lejligheden pt. Ole rykker andelshavere på ny for at få dem til at levere dokumentationen.
  21 st. th. har accepteret vilkår stillet af bestyrelsen.

 

 1. Generalforsamling
  Dato for generalforsamling bliver d. 8. juni kl. 19. Lyrskovgade. Rikke booker lokale og der kommer opslag op 14 dage før.

 

 1. Mulighed for omlægning af lån
  Foreningen har et fastforentet 3% obligationslån (kurs 100) – med en løbetid på 20 år. Renten er den seneste uge faldet og har gjort det muligt at lave et 2% lån (kurs 98). Bestyrelsen undersøger muligheden og indhenter tilbud. Det nuværende lån kan opsiges 1. juli 2016.

  Positivt: Lavere ydelse. Vores konverteringsmulighed vil være forbedret.

 

 1. Budgetudkast 2016
  Foreløbig uændret budget ift. 2015

 

 1. Åbne vinduer i opgang 76
  Der er kommet opslag op i opgangen, hvor der henstilles til at man husker at lukke vinduerne efter sig igen.

 

 1. Varme og vand-regnskab for de enkelte andelshavere
  Vand: Der er i alt 8.900 kr., der skal tilbagebetales til andelshaverne. 4.800, der skal efterbetales.
  Varme: Tilbagebetales 22.000 – efterbetales 6.000

 

 1. Byggesagsskrivelse
  21 2. tv. – manglende tilmelding af renovering til kommunen. Bestyrelsen har haft kontakt og der er betalt de skyldne summer jf. andelsforeningens udlæg. Andelshaver tager fat i kommunen med henblik på at få afsluttet sagen.

 

 1. Vandskade
  Der har været vandskade i loftet ved 76 3. th.
  76 4. th. har meddelt, at der er observeret vand under brusekabinen og at problemet er løst.
  76 3. th. skal have udbedret loftsskader og bestyrelsen følger op på sagen.

  Bestyrelsen skal have regninger og kvitteringer for udført arbejde og vide, hvad der er gjort for at skaden ikke opstår igen. Rasmus og Mike følger op på sagen, så vi kan få meddelt skaden til forsikringen og få udbedret skaden ved 76 3. th.

 

 

Næste bestyrelsesmøde er:

Torsdag d. 19. maj kl. 19 Pegasus

 

Comments are closed.