Referat af bestyrelsesmøde d. 19. maj 2016

Referat af bestyrelsesmøde d. 19. maj 2016

Fiberby

Christian og Mike følger op på installationsskader og indsender en liste med udbedringer, der ønskes lavet, til entreprenør. Denne har også været ude at besigtige og alle parter er enige om, at arbejdet ikke er udført godt nok. Fiberby er ikke direkte indblandet i denne proces, da den foregår direkte mellem foreningen og elektriker, som har installeret. Fiberby er dog hovedansvarlig.

 

Renovering

Afventer tilrettede tilbud – Christian har sagen og følger de to udvalgte tilbud til dørs i håb om en merbesparelse. Først når begge entrepriser har afgivet opdaterede tilbud, vil bestyrelsen kigge på dem og derudfra vælge, hvem der skal stå for renoveringen, som forventes at gå i gang i løbet af efteråret.

 

Udlejningslokaler/erhvervslejemål i foreningen

Bestyrelsen sonderer stadig prisleje på andre lokaler i området omkring Sønder Boulevard. Erhvervslejeloven er ydermere blevet undersøgt.

 

Fremlejekontrakter

76 4. th.

Andelshaver har været frameldt adressen og bestyrelsen har derfor bedt andelshaver om at dokumentere, at denne bor i lejligheden. Bestyrelsen har i mellemtiden fået bevis, via udskriv fra Københavns Kommune, om at andelshaver igen er tilmeldt adressen.

Bestyrelsen kan konstatere at andelshaver har været frameldt i en periode af ukendt længde.

 

Generalforsamling – hvem gør hvad

Aske sørger for mad og drikke og Generalforsamlingen afholdes d. 8. juni kl. 19 i Kulturanstalten, Lyrskovgade – lokale 5.

 

Gennemgang af revurderet budget

Grundet låneomlægning har bestyrelsen kigget på opdateret budgetforslag for 2016 til brug for generalforsamling.

 

Gennemgang af lån v. Ole

Det nyligt optaget fastforrentede lån på 2% er blevet gennemgået af Ole. Jf. referat af 14. april 2016

 

Vandskade 76, 4. + 3. th.

Bestyrelsen skal have autoriseret regning på udfærdiget arbejde og bestyrelsen stiller krav om, at der kommer bakke eller anden sikring, under brusekabine, så skaden ikke opstår igen. Forefindes der ikke regning, skal der en autoriseret VVS’er ud for at lave en synsrapport.

Efterfølgende skal loftet, 3. th., bearbejdes. Regning herfor skal forelægges bestyrelsen. Rasmus følger sagen og indhenter regninger.

 

Afslutning af beboerhåndbog

Endeligt rettet til og denne kan downloades på websitet. I tilfælde af at man ikke har internet kan der rekvireres et eksemplar gennem bestyrelsen.

 

Referat af 14. april godkendt

 

Arbejdsdag afrundet

Barnevognsrummet er blevet tømt og der er opsat en del fra rummet i kælderen, som bliver smidt ud om ca. måned. Opslag følger i opgangene med seneste afhentningsdato. Aske hænger opslaget op.

 

Diverse:

Barnevogne i gennemgang mellem Sankelmarksgade og gården skal flyttes jf. vores husorden. Aske kigger på opslag og hænger det op i mellemgangen.

Comments are closed.