Referat fra Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 2. juni

Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag d. 2. juni

Tilstede: Mike, Rasmus, Christian, Rikke, Laura, Aase og Else-Marie

 

  1. Opfølgning på kloakfirma

Bestyrelsen indhenter tilbud på rensning af kloakkerne.

 

  1. Opfølgning på lapning af kælderhuller

Der kommer en og lapper hullerne i kælderen d. 12. juni.

 

  1. Opfølgning på Fiberby

Prisen er 100 kr. om måneden, og man skal have en router, som skal kunne trække fibernettet.

Der bliver trukket kabler fra kælderen op til alle lejligheder. Oprettelsen er gratis ved etablering og efterfølgende koster det noget for oprettelse.

 

  1. Kontrakt til Tim vedr. leje af barnevognsrum

Den er klargjort og underskrives snarest.

 

  1. Else Carlsens loft

Else oplever stadig problemer med sit loft. Hun nyser hver gang, hun er ude i køkkenet.

Noget af loftet skal pilles af, og så får bestyrelsen en tekniker ud igen, som kan se på det.

 

  1. Diverse

Opfølgning på fremlejekontrakten for 21, st. tv. skal foretages. Ole kigger efter kontrakten.

Cykeloprydning i kælderen – vi følger op på oprydningen i kælderen, og håber at få cyklerne med i oprydningen i gården.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>