Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 25. juni 2020

Til stede: Mike, Rasmus, Jesper, Lisbeth, Christian, Ole og Laura Lejemålet i 76 st. tv. Bestyrelsen drøftede det nye udspil fra lejer. Det forventes at der snart er et forlig. Salg af 76, 2. tv. Christian og Mikala fraflyttet foreningen og Lisbeth fra 21 køber...

Continue reading →

Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag d. 10. september 2019

Til stede: Mike, Laura og Ole Beboere i 21, 3. th. Beboere i 21, 3. th. Københavns kommune har kontaktet foreningen for at få oplyst, hvem der er andelshavere af 21, 3. th. og fra hvilken dato, samt hvem der må bo i lejligheden...

Continue reading →

Referat af bestyrelsesmøde, mandag d. 24. juni 2019

Til stede: Christian, Mike, Jesper, Aase, Rasmus, Laura og Ole Skimmelsvamp-sag i 76 1. tv Bestyrelsen har været i dialog med firmaet Skimmelfrit, som der er indhentet tilbud fra. Firmaet er klar til at starte op på udbedring af skimmelsvampsskaden, når bestyrelsen siger til....

Continue reading →

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 21. februar 2019

Til stede: Rasmus, Christian, Mike, Jesper, Lisbeth, Laura og Ole   Valuar Ejendomsmægleren har været forbi for et par dage siden og besigtiget vores ejendom. Bestyrelsen afventer nu den nye valuarvurdering til brug på den kommende generalforsamling.   Skimmelsvamp Redegørelsen for sagens forløb fra...

Continue reading →

Referat af bestyrelsesmøde, onsdag d. 5. december 2018

Til stede: Mike, Laura, Rasmus og Ole Skimmelsvamp 76 1. tv. Andelshavere i 76 1. tv. har indhentet to tilbud for udbedring af skimmelsvampen, som oprindeligt stammer fra et ikke korrekt indsat unidræn i badet i 76 2. tv tilbage...

Continue reading →

Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag d. 30. oktober 2018

Til stede: Mike, Christian, Laura, Jesper, Aase og Ole Manglende betaling til vaskelauget Vaskelauget har henvendt sig til bestyrelsen, da en andelshaver ikke har betalt over flere omgange. Bestyrelsen følger op, og hvis der ikke bliver betalt, vil bestyrelsen tage kontakt.   Rensning...

Continue reading →

Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag d. 18. september 2018

Til stede: Mike, Rasmus, Christian, Laura, Jesper, Lisbeth, Aase og Ole   Rensning af tagrender og opsætning af dueværn Arbejdet sættes i gang hurtigst muligt efter der er indhentet nyt tilbud.   Renskrivning af vedtægter Renskrivningen af vedtægterne er færdig, og de skal...

Continue reading →

Referat af bestyrelsesmøde, 16. maj 2018

1. Ny andelshaver til godkendelse Godkendelse Laura Køhler-Johansen som potentiel ny andelshaver i Else Maries lejlighed. Bestyrelsen godkender og Mike har hilst på hende. 2. Nye lånemuligheder med mindre afdrag Ole har indhentet to nye udkast til lånemuligheder. De nærmere omstændigheder vil...

Continue reading →

Referat af bestyrelsesmøde, mandag d. 5. februar 2018

Til stede: Mike, Rasmus, Christian, Laura, Jesper, Else Marie, Aase og Ole   Renskrivning af vedtægter + tilføjelse af tekst fra generalforsamling Mike er begyndt på arbejdet og regner med at være færdig inden længe. Derefter rundsendes det til bestyrelsesmedlemmerne til...

Continue reading →

Referat af bestyrelsesmøde, mandag d. 18. september 2017

Til stede: Mike, Rikke, Rasmus, Christian, Laura, Jesper, Else Marie og Ole   Renskrivning af vedtægter + tilføjelse af tekst fra generalforsamling Den vedtaget fortolkning af reglerne om ventelisten tilføjes vedtægterne i parentes, så beslutningen er tilgængelig for fremtidige bestyrelser i...

Continue reading →