Bestyrelsesmøde onsdag d. 11. marts 2015

Til stede: Dorthe, Christian, Rasmus, Rikke, Else Marie, Mike og Laura
Fraværende: Aase

Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 30. april kl. 19.00.

Rørskadeforsikring
Ole har indhentet et nyt tilbud fra forsikringsselsskabet, som lyder på 56.000 kr. om året inkl. den forsikring vi har nu. Prisen for vores nuværende forsikring uden skjult-rørskadeforsikring er 48.000 kr. Så er det er en merbetaling på 8.000 kr. Bestyrelsens beslutter at udvide vores forsikring.

Kælderrum tilhørende 76, 3. tv.
Når andelshaver har ryddet op, så bestilles der en til at desinficere rummet.

Dato for generalforsamling og diverse praktisk
Der indkaldes generalforsamling tirsdag 2. juni kl. 19.00. Forslag skal være Mike i hænde seneste 8 dage før. Nærmere information følger senere.

Indledende snak om restaurering af opgange ift. generalforsamling
Bestyrelsen ønsker at stille et bemyndigelsesforslag til renovering af trappeopgange.
Christian kigger trapperne efter og laver en prioriteret rækkefølge for, hvad der trænger mest.

Endelig berigtigelse af tinglysningen af handel, 21 1. th.
Handlen er blevet tinglyst og er på plads.

Erklæring il brug for tinglysningsforhøjelse af pantebrev, 21. 4. th.
Bestyrelsen bekræfter, at Nisse er andelshavere, og ejerpantebrev for lejligheden underskrives.

Vandskade hos Rasmus
Tømreren har kigget på det, og han siger, at det skyldes konstruktionen af kvistene. Den forårsager, at der opstår vandskader i lejligheden.
Christian og Mike kigger videre på det.

Gårdlauget
Der er ikke noget nyt fra gårdlauget. Formanden har travlt.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>