Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 25. juni 2020

Til stede: Mike, Rasmus, Jesper, Lisbeth, Christian, Ole og Laura

Lejemålet i 76 st. tv.

Bestyrelsen drøftede det nye udspil fra lejer. Det forventes at der snart er et forlig.

Salg af 76, 2. tv.

Christian og Mikala fraflyttet foreningen og Lisbeth fra 21 køber via den interne venteliste lejligheden. Bestyrelsen underskrev dokumenter ifm. handlen.

Lisbeths lejlighed overtages af Steffen og Anne Simone, som flytter ind med deres datter Ellenor.

Pulje til fælleslokalet

Bestyrelsen er enige om at lave en pulje på 30.000 kr. til diverse indkøb til de nye fælleslokale, så indkøb af diverse mindre ting ikke behøver at komme til godkendelse hos bestyrelsen.

Vaskelaug

Et medlem af vaskelauget har trods flere rykkere – også fra bestyrelsen – ikke betalt. Bestyrelsen retter henvendelse endnu en gang til medlemmet og beder om at betalingen skal ske. Ellers vil låsen blive udskiftet.

Lås til fælleslokalet

Låsen til døren mod gården i fælleslokalet skal skiftes, da den ene nøgle vi havde, er væk. I samme omgang vil bestyrelsen se på om der er yderligere låse, der skal udskiftes.

Comments are closed.