Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag d. 10. september 2019

Til stede: Mike, Laura og Ole

Beboere i 21, 3. th.

Beboere i 21, 3. th.

Københavns kommune har kontaktet foreningen for at få oplyst, hvem der er andelshavere af 21, 3. th. og fra hvilken dato, samt hvem der må bo i lejligheden og om der er søgt om tilladelse til fremleje af lejligheden. Ole har besvaret kommunens henvendelse.

Opkrævning af betaling for renholdelse af fortov

Ole har været i kontakt med Københavns kommune for at få alle penge retur, som er opkrævet uretmæssigt. Kommunen har meddelt, at vi får ca. 47.000 kr. tilbage. Foreningen har allerede fået omkring 17.000 kr. tilbage.

Salg af 21, 5. tv

Andelshaver i 21, 5. tv. har meddelt bestyrelsen, at hun ønsker at sælge lejligheden. Jf. foreningens regler er det på opslagstavlerne i opgangene meddelt, at andelshavere på den interne venteliste har mulighed for at købe lejligheden. Der forventes, at der i løbet af september foreligger en vurderingsrapport for lejligheden.

Lejemålet i st. th. 76

Bestyrelsen er i dialog med udlejer, og der afholdes møde i nær fremtid.

Lejemålet i st. tv. 76

Bestyrelsen har d. 10. september 2019 afholdt møde med lejeren af værtshuset vedr. lejemålets husleje. Der pågår dialog mellem lejeren og foreningen omkring huslejen.

Ansøgning om byggetilladelse fra kommende andelshaver i 76 1. th.

Kommende andelshaver i 76 1. th. har bedt om forhåndsgodkendelse på ombygning af lejlighed. Foreningen giver tilladelse såfremt der er forsikringsdækning mens arbejdet pågår og at foreningens forsikring dækker, når arbejdet er afsluttet og at det sker uden præmiestigning.

Omlægning af lån / nyt lån

Jf. vedtagelse på generalforsamlingen skal der ændres på foreningens lån i forbindelse med altan- og loftsprojektet. Ole har indhentet foreløbige beskrivelser af tre typer af lån. Han vurderer, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at foreningen omlægger lånet således, at foreningen får et nyt samlet lån med en fast rente og 10 års afdragsfrihed.

Altaner

Der er afholdt møde med altanfirmaet Altana d. 12. august 2019, hvor mulighederne for altaner i foreningen blev drøftet. Der vil på baggrund af ønskerne fra 1. salslejlighederne, bliver indhentet et endeligt tilbud. Bestyrelsen vil på næste møde drøfte tilbuddet med henblik på at underskrive kontrakt med Altana snarest. Det blev på mødet drøftet, at der skal tilknyttes en teknisk ansvarlig til altanprojektet.

Evt.

Ole udleverede referat af gårdlaugets generalforsamling. Mike scanner det ind, så interesserede andelshavere har mulighed for at læse det på foreningens hjemmeside.

Københavns kommune har kontaktet foreningen for at få oplyst, hvem der er andelshavere af 21, 3. th. og fra hvilken dato, samt hvem der må bo i lejligheden og om der er søgt om tilladelse til fremleje af lejligheden. Ole har besvaret kommunens henvendelse.

Opkrævning af betaling for renholdelse af fortov

Ole har været i kontakt med Københavns kommune for at få alle penge retur, som er opkrævet uretmæssigt. Kommunen har meddelt, at vi får ca. 47.000 kr. tilbage. Foreningen har allerede fået omkring 17.000 kr. tilbage.

Salg af 21, 5. tv

Andelshaver i 21, 5. tv. har meddelt bestyrelsen, at hun ønsker at sælge lejligheden. Jf. foreningens regler er det på opslagstavlerne i opgangene meddelt, at andelshavere på den interne venteliste har mulighed for at købe lejligheden. Der forventes, at der i løbet af september foreligger en vurderingsrapport for lejligheden.

Lejemålet i st. th. 76

Bestyrelsen er i dialog med udlejer, og der afholdes møde i nær fremtid.

Lejemålet i st. tv. 76

Bestyrelsen har d. 10. september 2019 afholdt møde med lejeren af værtshuset vedr. lejemålets husleje. Der pågår dialog mellem lejeren og foreningen omkring huslejen.

Omlægning af lån / nyt lån

Jf. vedtagelse på generalforsamlingen skal der ændres på foreningens lån i forbindelse med altan- og loftsprojektet. Ole har indhentet foreløbige beskrivelser af tre typer af lån. Han vurderer, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at foreningen omlægger lånet således, at foreningen får et nyt samlet lån med en fast rente og 10 års afdragsfrihed.

Altaner

Der er afholdt møde med altanfirmaet Altana d. 12. august 2019, hvor mulighederne for altaner i foreningen blev drøftet. Der vil på baggrund af ønskerne fra 1. salslejlighederne, bliver indhentet et endeligt tilbud. Bestyrelsen vil på næste møde drøfte tilbuddet med henblik på at underskrive kontrakt med Altana snarest. Det blev på mødet drøftet, at der skal tilknyttes en teknisk ansvarlig til altanprojektet.

Ansøgning om byggetiladelse fra kommende andelshaver i 76 1. th.

Kommende andelshaver i 76 1. th. har bedt om forhåndsgodkendelse på ombygning af lejlighed. Foreningen giver tilladelse såfremt der er forsikringsdække mens arbejdet pågår og at foreningens forsikring dækker, når arbejdet er afsluttet og at det sker uden præmiestigning.

Evt.

Ole udleverede referat af gårdlaugets generalforsamling. Mike scanner det ind, så interesserede andelshavere har mulighed for at læse det på foreningens hjemmeside.

Comments are closed.