Referat af bestyrelsesmøde, onsdag d. 5. december 2018

Til stede: Mike, Laura, Rasmus og Ole

Skimmelsvamp 76 1. tv.

Andelshavere i 76 1. tv. har indhentet to tilbud for udbedring af skimmelsvampen, som oprindeligt stammer fra et ikke korrekt indsat unidræn i badet i 76 2. tv tilbage i dec. 2014. Tilbuddene lyder på hhv. 39.180 ekskl. moms og 35.800 ekskl. moms.

Tilbuddene er noget større end de 15.000 kr., som bestyrelsen ekstraordinært har besluttet at hjælpe med ift. udbedring af skaden, jf. generalforsamlingen 2018.

Bestyrelsen besluttede derfor at bede om en udtalelse fra en advokat omkring hvilke juridiske muligheder, der er for at holde tidligere andelshaver i 76 2. tv. til ansvar for skaden. På baggrund af udtalelsen vil bestyrelsen tage stilling til, hvad der videre skal ske. Bestyrelsen anbefaler dette til andelshavere i 76 1. tv., man samtidig giver bestyrelsen også andelshavere mulighed for at de kan vælge at tage imod de ekstraordinært budgetterede 15.000 kr., hvis andelshaver ønsker at skaden udbredes hurtigst muligt. Vælges dette vil advokat-udtalelsen blive droppet.

 

Vandskade 21 st. tv

Bestyrelsen har endnu ikke modtaget en regning for skaden. Forsikring har oplyst, at regningen skal specificeres på timetal. Bestyrelsen gør umiddelbart ikke mere i denne sag.

 

Tagrender

Christian har med hjælp fra Rasmus fået renset tagrender i 76. Dette kan have medført skidt på nogle andelshaveres vinduer.

 

Betalingsservice

Ole har undersøgt muligheden for at husleje kan betales via betalingsservice. Det er vanskeligt præcis at udregne, hvad det vil koste foreningen. Der er grundgebyr, som gebyrer pr. indbetaling, porto samt ekspedition. Et overslag vil være omkring 8.000 kr. om året. Bestyrelsens umiddelbare vurdering er, at dette er et uforholdsvis stort beløb at bruge på en automatisk ordning. Særligt i lyset af andelshavere modtager girokort for længere perioder og dermed kan lægge betaling ind i deres netbank 2-3 gange om året til automatisk overførsel enten måneds- eller kvartalvis.

 

Valuar

Der er kommet ny lovgivning, som gør, at foreningen skal indsende dokumentation samt at ejendomsmægler skal ud at se på bygningen igen. Dette medfører, at foreningen skal betale mere for en opdateret valuarvurdering end forventet. Den opdateret valuarvurdering skal laves i år.

Comments are closed.