Referat af bestyrelsesmøde, onsdag d. 27. marts 2019

Til stede: Christian, Mike, Jesper, Laura, Rasmus og Ole

Budget 2019
Ole gennemgik budgetforslag for 2019, som skal vedtages på generalforsamlingen. Grundet det nye lån med afdragsfrihed er foreningens opsparing højere end sidste års budget, mens posten for prioriteter, renter og bidrag tilsvarende er lavere. Huslejen vil på baggrund af budgetforslaget være uændret.

Valuar
Der er indhentet ny valuarvurdering, da vurderingen skal fornyes hvert 1.-1,5. år. På generalforsamlingen forrige år blev det vedtaget at fastsætte ejendommens værdi til 35 mio. kr. på baggrund af den daværende valuarvurdering.

Da der er politisk opmærksomhed på reglerne for udlejning herunder forslag om at ændre reglerne ønsker bestyrelsen at udvise forsigtighed i fastsættelsen af ejendommens værdi. Bestyrelsen stiller derfor forslag på den kommende generalforsamling om, at foreningens værdi hæves med 5 mio. kr. til 40 mio. kr.

Skimmelsvamp 76, 1. tv.
Bestyrelsen bemærker, at Jesper er inhabil i denne sag og derfor ikke deltog i drøftelserne.

Advokatens vurdering er, at foreningen hæfter for skaden med skimmelsvamp. Bestyrelsen vil på den baggrund bede et af de to firmaer, som Jesper har været i kontakt med omkring udbedringen af skaden, om at påbegynde arbejdet. Jesper bliver kontaktperson for arbejdet. Bestyrelsen blev dog også enige om, at udbedringen af skaden skal koordineres ift. 76, 2. tv., som skal have lavet nyt bad. I den forbindelse vil der også blive set på den fugtskade, som der er på bagtrappen ved badet hos 76, 2. tv.

På baggrund af udfaldet af advokatens vurdering stiller bestyrelsen krav om, at entrepriser i forbindelse med vådrumsarbejde eller arbejde med elektricitet samt omfattende renovering af bærende konstruktioner skal være medlem af en brancheforening. Derudover skal andelshaver kunne fremvise en udspecificeret regning for arbejdet for bestyrelsen. Dette skal sikre, at foreningen undgår lignende sager i fremtiden.

Vandskade 21, 3. tv.
Cisternen i toilettet hos 21, 3. tv. løb over, hvilket forårsagede en vandskade hos 21, 2. tv. Sagen er indsendt til forsikringen.

Altaner
Ole meddelte, at kreditforeningen gerne vil låne foreningen penge til at finansiere et evt. altanprojekt. På den baggrund drøftede bestyrelsen finansiering af altaner, herunder forskellige muligheder med eller uden afdragsfrihed. Såfremt det bliver vedtaget på generalforsamlingen, at andelsboligforeningen skal have altaner, vil der blive indhentet et tilbud som svarer til det given beløb. Bestyrelsen udarbejder forslag til generalforsamling om, at bestyrelsen får tilladelse til et påbegynde projekt, hvor flest mulige lejligheder får altan mod gaden.

Inddragelse af loftrum
Der er et ønske om, at 5. sal får lov til at inddrage loftrummet til deres lejligheder. Forslaget skal ses i forlængelse af, at 5. sal ikke har mulighed for at få en altan. 5. sals lejlighederne vil frem mod generalforsamlingen arbejde videre med at konkretisere projektet, så der kan stilles forslag om inddragelsen på generalforsamlingen.

Comments are closed.