Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 21. februar 2019

Til stede: Rasmus, Christian, Mike, Jesper, Lisbeth, Laura og Ole

 

Valuar

Ejendomsmægleren har været forbi for et par dage siden og besigtiget vores ejendom. Bestyrelsen afventer nu den nye valuarvurdering til brug på den kommende generalforsamling.

 

Skimmelsvamp

Redegørelsen for sagens forløb fra andelshaver i 76 1. tv. er indsendt til advokaten. Endelig rapport med advokatens vurdering af sagen var ikke blevet færdig inden bestyrelsesmødet, men forventes snarest at være klar.

 

Ejendommens energimærke

Energimærket for ejendommen løber til næste år, og der skal derfor laves et nyt sidst på året. Det nuværende energimærke er D og fra 31.01.2010. Af den tidligere vurdering af ejendommen fremgår en række forslag til at forbedre energimærket. Nogle af forslagene er blevet gennemført, som eksempelvis sparepærer i opgangene. For en del af forslagene gælder det, at de koster mere at gennemføre end den besparelse som er beregnet, der kan opnås ved forslaget. Nye opdaterede forslag til forbedringer vil indgå i den nye vurdering af ejendommens energimærke. Bestyrelsen vil på den baggrund drøfte om der på sigt er behov for at gøre noget ved ejendommen ift. energiforbruget.

 

Henvendelse fra Københavns kommune

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra Københavns kommune om, at 21 2 th er ubeboet. Kommuner henstillet til at foreningen får det ordnet. Ole har meddelt andelshaver, at andelshaver enten skal melde sin adresse til eller anmode om at få lov til at lade være pga. ombygning. Andelshaver har meddelt, at det bliver ordnet.

 

Vand og varme

Ole har modtaget vand- og varmeregnskabet for 2018. Vandet er faldt en smule og varme er steget. Regnskab for andelshaveres forbrug vil være klar om 1 måned til 1,5 måned.

 

Nyt kreditlån

Omlægning af foreningens lån, som blev vedtaget på sidste generalforsamling, er trådt kraft. Det nye lån har en rente på 1,07 de første 10 år og 0,7 pct. i bidrag. Lånet er afdragsfrit de næste 3 år. Afdragsfriheden medfører, at foreningen kan få betalt kassekreditten, som blev optaget i forbindelse med renoveringen af bagtrapperne. Det forventes, at foreningen vil få en forbedring på 300-400.000 kr. i løbet af det næste år, hvoraf en del vil gå til at indfri kassekreditten.

Foreningens restgæld var i forbindelse med låneomlægningen pr. 31.12.2018 på ca. 7.441.000 kr.

Bestyrelsen forventer, at foreningens budget vil være uændret for dette år, og dermed vil boligafgiften ikke blive ændret.

 

Fiberby

Fiberby har lovet alle kunder en opgradering til 500 mbit. Jesper har bemærket, at dette ikke er sket og været i kontakt med Fiberby. De kunne ikke forklare, hvorfor opgraderingen ikke var sket. De forventer det sker i løbet af året. Bestyrelsen følger op på sagen.

 

Vandskade mellem 21 1 tv og st tv

Vandskaden er blevet udbedret og selvrisikoen er betalt.

 

Gårdlauget

Klagen over inddragelse af fællesarealer i gården er indsendt, og der er sket forbedring. Gårdlauget har været rundt i gården og notere, hvor folk har inddraget gården til egen brug. Disse ejere/andelshavere vil modtage en henvendelse fra gårdlauget om, at disse former for inddragelser skal fjernes.

Nogle cykelstativerne i vores ende af gården skal flyttes. En del af græsplænen inddrages, så stativerne kan flyttes derhen.

Gårdlauget har besluttet at udarbejde skilte, hvorpå det fremgår, at cykler skal stå i gården og ikke i mellemgangene. Og ligeledes at motorcykler skal stå på gaden og ikke i gården eller mellemgangene.

En del af bænkene i gården er i halv dårlig stand. Gårdmanden går dem igennem mhp. udskiftning og evt. reparation.

 

Foreningens skattebillet

Skattebilletten er faldet med 5.000 kr. på baggrund af den uretmæssige store opkrævning af betaling for vedligeholdelse af fortov, som Københavns Kommune har foretaget.

 

Erhvervslokaler

Bestyrelsen vil drøfte huslejen for erhvervslokalerne, når den nye valuarvurdering er klar. Herunder om lokalet i 76 st. th. skal inddrages som fællesareal til foreningen.

 

Altaner

Arbejdet med altaner har stået stille. Frem mod generalforsamlingen vil bestyrelsen udarbejde et mere konkret forslag om altaner, som vil blive fremsat til afstemning. Idet et ”forprojekt” ikke med sikkerhed kan adskilles fra det egentlig altanprojekt, skal bestyrelsen have tilladelse fra foreningen til at projektet påbegyndes i sin helhed.

I forbindelse med et kommende forslag fra bestyrelsen drøftede bestyrelsen, at det kunne være hensigtsmæssigt at koble inddragelse af loftet til 5. sals-lejlighederne til forslaget om altaner for at sikre opbakning nok til projektet. Denne del vil bestyrelsen drøfte mere inden generalforsamlingen, og herunder hvad prisen for en sådan inddragelse skulle være.

 

Eventuelt

Standen på foreningens vinduer blev kort drøftet. Nogle andelshaver oplever, at deres vinduer er ret medtaget af vind og vejr.

Bestyrelsen har tidligere drøftet opsætning af en bænk på Sdr. Boulevard. Bestyrelsen besluttede at tage det op igen efter Distortion er afholdt.

Bestyrelsen minder om, at der afholdes generalforsamling mandag d. 29. april 2019.

Comments are closed.