OPRETTELSE AF INTERN VENTELISTE – senest d. 1. september 2015

OPRETTELSE AF INTERN VENTELISTE

På Generalforsamlingen d. 2. juli 2015 besluttedes det at indføre INTERN VENTELISTE og her kommer først referatuddraget fra Generalforsamlingen samt lidt info om hvordan proceduren i forbindelse med tilmelding kommer til at foregå.

 

UDDRAG FRA GENERALFORSAMLINGSREFERAT VEDR. PUNKT OM INTERN VENTELISTE

”På den baggrund nåede generalforsamlingen frem til, at de første tre på den interne venteliste får at vide, at den pågældende lejlighed er til salg samtidig. Herefter skal de i henhold til deres placering på ventelisten fremlægge dokumentation fra deres bank om, at købesum er til rådighed. Den første på ventelisten har 14 dage. Den anden og tredje har tilsammen 14 dage. Har en eventuel køber fra ventelisten ikke indfriet dette krav inden for en måned, frigives købet til udefrakommende.”

”Oprettelsen af ventelisten sker efter følgende procedure:

1) fra ophæng af referatet fra generalforsamlingen og en måned frem kan andelshavere meddele til bestyrelsen, at de vil optages på den interne venteliste, og 2) en måned efter fremlæggelsen af referatet trækker bestyrelsen lod blandt de andelshavere, som vil på listen. Ønsker man efterfølgende at komme på listen, så bliver man placeret nederst. Endelig ryger man ikke bagerst på listen, hvis man takker nej til en andel.”

 

PROCEDURE I FORBINDELSE MED TILMELDING

En andelshaver kan tilmelde sig den interne venteliste ved at indlevere en seddel til Mike T., Sønder Boulevard 76, 5. tv. med følgende oplysninger:

NAVN PÅ ANDELSHAVER (kun én indstilling pr. lejlighed)
ADRESSE PÅ ANDEL
UNDERSKRIFT + DATO

Ovenstående information skal være Mike T. i hænde senest d. 1. september 2015

  

Mvh
Bestyrelsen

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>