Ordinær generalforsamling i A/B Sønder Boulevard 76 og Sankelmarksgade 21

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

tirsdag d. 2. juni 2015 kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes i Kulturanstalten, Lyrskovgade 4, 1758 Købehavn V., lokale 5.

Dagsordenen er i henhold til vedtægterne følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af årsregnskab 2014
  4. Budget 2015
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelse og revisor
  7. Valg af administrator
  8. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand Mike T i hænde senest 8 dage før.

Foreningen er vært for lidt mad og drikke ved arrangementet.

Vel mødt, bestyrelsen

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>