Bestyrelsesmøde, 25. september 2014

Til stede: Dorthe, Mike, Christian, Else, Laura, Else Marie og Rikke
Fraværende: Rasmus

Salg af andel: 21, 2. tv.
Handelsdokumenter for overdragelsesaftale og transport af 21 2. tv. underskrives.

Salg af andel: 21, 1. th.
Handelsdokumenter for overdragelsesaftale og transport af 21 1. th. underskrives.

Pantebrev for 21, 5. tv.
Bestyrelsen bekræfter Gittes identitet, så hun kan overtage Birgits pantebrev.

Låneomlægning
Det nye lån er nu på plads og foreningens andet lån i Arbejdernes Landsbank er blevet indfriet.
Fra en gang i foråret vil der være likviditet til at igangsætte nye projekter pga. de aftalte 2 år med afdragsfrihed.

Opsamling fra sidste generalforsamling
Døre til bagtrappen
Vindue ved lejer
Tromler til barnevognrum
Christian og Mike er i gang, men de forskellige projekter er endnu ikke færdiggjort.

Beboerhåndbog
Laura er gået i gang med revideringen. Der bliver omdelt et ark, som andelshaverne skal udfylde med deres kontaktoplysninger. Samtidig arbejder vi på at få skiftet navnene på dørtelefonerne, så andelshaverne skal også angive, hvad de ønsker at have stående der.

Lapning af huller i kældergulv
Under sidste voldsomme regnskyl havde vi vand i kælderen. Det kom ikke fra væggene, men fra gulvet og måske væggen indtil nabobygningen i 76’s ende. Da det er en gammel bygning vil det være bekosteligt at skulle ordne gulv og vægge til naboejendommene. Samtidig var der ikke tale om kæmpe vandmængder. Derfor anbefaler bestyrelsen andelshaverne, at de sætter deres ejendele i en god højde. Vi gør dermed ikke noget yderligere end blot at holde øje.

Tims kælderrum
Tims kælder er ikke blevet desinficeret. Mike snakker med Tim og finder en løsning, så hans kælderrum kan blive desinficeret.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>