Bestyrelsesmøde torsdag d. 27. november 2014

Til stede: Aase, Else Marie, Laura, Christian, Rasmus og Mike
Fraværende: Rikke og Dorthe

Svampeundersøgelse 76 4. tv.
Else Carlsen har oplevet den samme lugt, som der var for nogle år siden, da der var svamp i bygningen. Der er udarbejdet en rapport, som viser, at der ikke er tale om svamp.

Årsopgørelse
Regnskabet er godkendt af skat. Underskuddet er godkendt og fremlagt på 400.784 kr. Ole registrerer det senere online, når det kan lade sig gøre.

Adkomsterklæring til 76 4. tv.
Bestyrelsen underskriver adkomsterklæring, som er dokumentation for, at Else Carlsen er ejer af sin andel.

Kassekredit i Arbejdernes Landsbank
Ole har skrevet til banken, at den ikke skal fornys, fordi foreningens økonomi og likviditet er god. Kontoen er nu i plus med 5-8.000 kr. Bestyrelsen lader pengene blive stående kontoen.

Oprydning af cykler i kælderen
Rasmus hører gårdlauget, hvornår der ryddes op ved cykler i gården. Det ville være dumt at sætte flere cykler op i gården lige nu.
Cyklerne bliver stående for nu indtil de fjernes helt.

Udsmidning af ting fra oprydning i kælder
Det bliver smidt til storskrald.

Foreningens holdning til græsplæne efter altanarbejde
Det er efterår, så måske kommer græsset igen, når det bliver forår/sommer. Vi i foreningen vil gerne have en græsplæne igen. Vi mener, at det er de foreninger som har lavet altanerne, som skal have ansvar for at genetablere græsplænen. Vi ser gerne, at gårdlauget tager sagen videre.

Opfølgning på beboerhåndbog
Intet nyt.

Opfølgning på kælderrum for 76, 2. tv.
Mike har ikke nået det, men gør noget ved det.

Status vedr. vindue mod Sdr. Blvd.
Ordnes når der er tid.

Status vedr. tromler til barnevognsrum
Christian udskifter det.

Status vedr. døre til bagtrappe
Mike tager fat i en tømrer, som kan give et samlet tilbud på x antal døre. Derefter tager vi videre stilling til hvad der skal ske.

Udbedring af taget før sneen kommer
Vi indsamler nøgler til loftrum og får en mand ud, som kan kigge på loftet og se om der er brug for reparation. Vi er særligt obs. på Rasmus’ loft, da der her tidligere har været problemer.

Nyt fra gårdlauget
Ansættelse af gårdmanden var på sidste møde ikke besluttet.
Der er blevet snakket meget om at man ikke har varslet altanbyggeri.
Legepladsen er i gang med at blive etableret. Den er næsten færdig.
Derudover har gårdlauget snakket om, hvad der skal gøres med cyklerne. Der er mange i vores ende. Et forslag er at sætte stativer hele vejen rundt i gården langs stueetagen.
Rasmus arbejder videre på skilte og markering til skraldespande, så folk kan sortere skraldet ordentlig.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>