Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 29. juli 2014

Til stede: Ole, Mike, Rasmus, Laura, Else-Marie og Aase
Afbud: Christian, Rikke og Dorthe

Fremlejepolitik
Bestyrelsen beslutter, at der laves et skriv ang. fremlejekontrakter og den oplysnings- og godkendelsespligt, som andelshaver har overfor bestyrelsen, når vedkommende vælger at udleje sin andel. Mike udarbejder et forslag.
I forlængelse heraf arbejder bestyrelsen på at opdatere og indsamle ny information til håndbogen, så den bliver ajourført.

Velkomst til nye andelshavere
Bestyrelsen siger ok for indkøb af blomst eller chokolade for ca. 150 kr. til nye andelshavere. Et standardiseret velkomstbrev vedlægges.

Status på toilet ved barnevognsrum
Bestyrelsen godkender indkøb af materiale til lys, toiletpapir, sæbe o. lign til toilettet i barnevognsrummet. Mike sørger for indkøb. Vedligeholdelse sørger Lars (vicevært) for. Mike giver ham besked.

Arbejdsdag i efteråret
Der afholdes arbejdsdag lørdag d. 27. september kl. 11. Mere information følger efter næste bestyrelsesmøde. Mike laver et opslag.

Døre til bagtrappen
Flere har ytret ønske om at få udskiftet døren til bagtrappen, da den mange steder ikke slutter til. Mike tager en snak med Christian om hvad der er bedst at gøre. Heraf undersøges muligheder nærmere og der indhentes et tilbud. Derefter tages der stilling til, hvad der videre skal ske.

Vedtægtskorrektur
Mike har overtaget opgaven fra Birgit og arbejder videre på det, men det tager tid. Der er fundet enkelte småfejl. Retningen sker med henblik på at føre vedtægterne ind på websitet.

Låneomlægning
De gamle lån er blevet opsagt. Samtidig med opsigelsen blev det nye lån gjort klart, men det er ikke optaget endnu (sker først 1.10.14). Det nye lån har en lavere rente (3 %) og kursen er låst på det. Fra 1.10.14 og to år frem betales der ikke afdrag. Heraf oparbejdes der ny likviditet i foreningen Efter to år bliver betalingen som før låneomlægning. Det nye lån løber i 22 år.
Papirer på låneomlægningen underskrives af bestyrelsen.

Vindue ved lejer
Christian laver det ødelagte vindue ved lejer. Regning sendes til Ole, som sørger for resten med lejer.

Tegningsblad
Er underskrevet ved omdeling til bestyrelsesmedlemmer.

Salg af andel: 21 5. tv.
Handelsdokumenter for overdragelsesaftale og transport af 21 5. tv. underskrives.

Nye regler om foreningens oplysningspligt ved handler af andele
Der er kommet nye regler i forhold til foreningens deltagelse, når en andel skifter ejer. Reglerne indebærer, at bestyrelsen ved salg skal sørge for visse informationer er tilgængelige for køber og købers bank omkring andelen og foreningen.
Der udarbejdes to dokumenter. Det første omhandler selve den andel, som sælges. Heraf fremgår boligens andelsværdi, boligafgift, andelens størrelse mv. Dette dokument udarbejdes til hver andel, som sælges. Det andet dokument vedrører andelsboligforeningen. Heraf fremgår nøgletal om foreningens værdi, aktiviteter og økonomi generelt. Dokumentet udarbejdes hvert år.

Ny andelshaver
Thomas Johnson godkendes af bestyrelsen som ny andelshaver i 21, 2 tv.

Navne på dørtelefonen
Der er efterhånden kommet en del nye andelshavere i foreningen og dørtelefonerne er derfor klistret til med navne. Laura undersøger mulighederne for at få skiftet navnene på dørtelefonen, så klistermærkerne kan fjernes.

Nøgler til barnevognsrummet
Bestyrelsen indhenter tilbud og får udskiftet tromler i de to døre til barnevognsrummet. Dermed kommer hoveddørsnøglen til at fungere til barnevognsrummet.

Nyt fra gårdlauget
Gårdlauget søger en medarbejder på deltid til at rydde op og holde orden i gården.
Der etableres en ny legeplads i midten af gården.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>