Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag d. 30. oktober 2018

Til stede: Mike, Christian, Laura, Jesper, Aase og Ole

Manglende betaling til vaskelauget

Vaskelauget har henvendt sig til bestyrelsen, da en andelshaver ikke har betalt over flere omgange. Bestyrelsen følger op, og hvis der ikke bliver betalt, vil bestyrelsen tage kontakt.

 

Rensning af tagrender

Bestyrelsen har henvendt sig til en række firmaer og afventer tilbud fra 3 mulige firmaer.

 

Opfølgning på vedtægter

Ole har sammenlignet den renskrevne udgave med den udgave, som er tinglyst. Der er enkelte småfejl, som bestyrelsen skal have fulgt op på.

Bestyrelsen besluttede at proces for ændring af vedtagelser påbegyndes efter nytår, således at de renskrevne reviderede vedtægter kan komme på dagsordenen til generalforsamlingen i 2019 og sendes til afstemning.

 

Fugtskade mellem 76 1. tv. og 2. tv. på bagtrappen

Forsikringen dækker kun, hvis der er tale om en rørskade. Idet der er tale om fugt på væggen, tyder det ikke på, at der er tale om en rørskade, men en utæthed i en membran.

Andelshavere er blevet bedt om at gå videre med at indhente et samlet tilbud på udbedring af skaderne (utæt membran/fugt i mur mod bagtrappen hos 76 2. tv. og skimmelsvamp i loft hos 76 1. tv.) i begge lejligheder og på bagtrappen om muligt.

Der skal være sikkerhed om, hvor fugten kommer fra, så det sikres, at fugten ikke kommer igen.

 

Opmåling af erhvervslokaler

Der er foretaget opmålinger af erhvervslokalerne i foreningen.

 

Renholdelse af fortov

Foreningen har modtaget en ny skattebillet, hvor kommunen tilbagebetaler de penge, som er opkrævet uretmæssigt for renholdelse af fortov. Konkret sker modregningen på foreningens skattebillet for 2019.

 

Vandskade i 21, st. tv.

Der har været vandskade i 21, st. tv. pga. et sprængt rør hos overboen. Sagen ligger hos forsikringen.

 

Vurdering af rør

I forbindelse med gennemgang af fjernevarmeanlægget tidligere på året blev bestyrelsen blevet gjort opmærksom på, at der muligvis er behov for at se nærmere på rørføringen – særligt samlingerne i kælderen, blev enkelte stedet vurderet som kritiske.

Bestyrelsen drøftede det og vil tage punktet op igen senere.

 

Eventuelt

Foreningens driftsregnskab er blevet godkendt af Skat.

Ole er i dialog med banken omkring muligheder for automatisk betaling af husleje.

Bestyrelsen underskrev bankdokumenter for handlen af 21, 4. tv.

Den nye andelshaver fra 21, 2. th. var forbi og hilse på.

Comments are closed.