Referat af bestyrelsesmøde, 16. maj 2018

1. Ny andelshaver til godkendelse
Godkendelse Laura Køhler-Johansen som potentiel ny andelshaver i Else Maries lejlighed. Bestyrelsen godkender og Mike har hilst på hende.

2. Nye lånemuligheder med mindre afdrag
Ole har indhentet to nye udkast til lånemuligheder. De nærmere omstændigheder vil blive drøftet ved nyt bestyrelsesmøde for at finde ud af, om der skal ændres i foreningens lån, da likviditeten er for stram pt. og vi derfor ikke har meget handlefrihed rent økonomisk, med nuværende relativt høje afdrag. Bestyrelsesmedlemmer har fået uddelt udkastet og der er to muligheder i spil, som begge giver mere handlefrihed. De to udkast vil blive nærlæst og vurderet på næste bestyrelsesmøde d. 28. maj.

3. Altanudvalget – status
Altaneudvalget har haft møde med altanfirmaet Kontech. Der var også møder med samme altanfirma for et par år siden og de har nu kigget på eksisterende materiale udarbejdet af forrige altanfirma, som vi stoppede samarbejdet med i 2017 og Kontechs vurdering er, at det er muligt at få altaner fra 2.-4. sal ud mod gaden. 1 sal kan få ind mod gården.

Det vi kan læne os op ad er, at Kontech lige har fået godkendt altaner mod gaden fra 2.-4. på hjørnet af Sankelmarksgade/Sønder Boulevard/Ny Carlsberg Vej. Kontech nævner yderligere, at reglerne endnu engang er lavet lidt om, så vi nu ikke nødvendigvis skal forholde os til altanen på hjørnet Valdemarsgade/Sønder Boulevard helt så restriktivt, som tidligere antaget.
Altanudvalget afventer endeligt tilbud fra Kontech og det vil blive fremlagt på næste bestyrelsesmøde. Hvis altaner kan godkendes vil det tage ca. 10 mdr. at udføre arbejdet.

4. Boet efter Else Marie
Efter Else Maries pludselige død har hendes brødre været i Skifteretten. Vi afventer skifteretten og en endelig attest, så vi kan få svar på hvem der kommer til at være fuldmægtig og dermed have rådigheden over boet efter Else Marie.

5. Varme- og vandregnskab

Regulering af varme- og vandregnskab. Vand stemmer næsten overens med tidligere regnskaber og der er ikke de store udsving. Ift. varmeregnskab er der en stor del af andelshaverne, der skal have penge tilbage.

6. Budget 2018
Budget er godkendt af bestyrelsen og stort set uændret ift. 2017.

7. Lejlighed 20 / Sankelmarksgade 21, 4. tv. 
Laura køber den anden halvdel af lejligheden, da Nicolai er fraflyttet. Man har taget udgangspunkt i vurderingsrapport fra tidligere fælleskøb og nedskrevet denne med 20.000. Dette er aftalt mellem Laura og Nicolai.

Man må ikke sælge lejligheden til mere end den er værd – gerne mindre og det skønnes i bestyrelsen at nedskrivningen ligger under det beløb, en ny vurdering ville ligge på, og dermed undgår vi at indhente ny vurdering. Ved fremtidigt salg skal lejligheden dog vurderes igen.

8. Nyt fra Gårdlauget
Der er kommet nyt sandlegetøj og en opbevaringskasse dertil. Der er desuden en ny legeting på vej til legepladsen til de mellemstore børn. Rasmus er ved at indhente tilbud. De af gårdens bænke der trænger, får snarligt udskiftet planker.

9. Barnevognsrum
Bestyrelsen henstiller til, at der i højere grad og kontinuerligt bliver ryddet op i Barnevognsrummet, end tilfældet er nu, og at man hver i sær kigger på, om der måske er noget, der skal i kælderen – eller helt smides ud. Der er sat kroge op, som er til børnecykler o.lign.

Pt. er der en del kasser og poser med tøj. Dette bliver snarest fjernet af boet efter Else Marie.

10. Dom vedr. Sag om mangler i badeværelse
Ole har fundet en tidligere dom vedr. mangler i badeværelse. Dommen bekræfter, at hvis der er mangler (forkert installerede rør el.lign.) i badeværelse, så hæfter tidligere ejer af andelen, såfremt der ikke er lavet forbedringer efterfølgende.

11. Generalforsamling
Generalforsamlingen bliver afholdt d. 25. juni kl 19. Mike skaffer lokale og nærmere information følger. Der er bestyrelsesmøde forinden mandag d. 28. maj kl 19 på Pegasus, hvor vi drøfter de nye lånemuligheder, som bliver et punkt på Generalforsamlingen.

12. Der følges op på følgende fra forrige bestyrelsesmøde:

Renskrivning af vedtægter – i proces. Ikke færdigt.

Sag vedr. Skimmelsvamp – i proces. Afventer tilbud.

Fjernevarme – afsluttet. Team Fjernvarme har fået en rundvisning/guidet tour gennem rørsystemet. Det konstateres af VVS’er at der kan være behov for snarlig afkalkning af vores cylindere og at der kan blive tale om et årligt abonnement, så vi kommer eventuelle skader, rust, eller irring af rørsamlinger i forkøbet. Dette kan nemlig forsage pludselige læk og utætheder og flere steder i kælderen er kritiske.

Ildslukkere på bagtrappen. Lars har meldt tilbage at så længe trykket er højt, så er der ingen grund til udskiftning. Lars følger løbende op på trykket.

Køkkendør binder i 76 5. th. – i proces. Arbejdet ikke udført endnu.

Opmåling af erhvervslokalerne. Vi har haft indledende kontakt med et firma, men pga. foreningens økonomi afventer vi at bruge penge på det.

Comments are closed.