Referat af bestyrelsesmøde, mandag d. 5. februar 2018

Til stede: Mike, Rasmus, Christian, Laura, Jesper, Else Marie, Aase og Ole

 

Renskrivning af vedtægter + tilføjelse af tekst fra generalforsamling

Mike er begyndt på arbejdet og regner med at være færdig inden længe. Derefter rundsendes det til bestyrelsesmedlemmerne til godkendelse, før det lægges på hjemmesiden.

 

Sag vedr. skimmelsvamp mellem 1. og 2. tv 76

Bestyrelsen har godkendt, at andelsforeningen betaler for at få fjernet den skimmelsvamp, som er konstateret af Hussvamp Laboratoriet mellem 1. og 2. tv i 76. Dette er en særlig tilladelse, som bestyrelsen har givet. Det skal i den forbindelse bemærkes, at den skade, som er årsagen til svampen, i dag er dækket af foreningens forsikring.

Arbejdet med at få fjernet skimmelsvampen er påbegyndt. Vi afventer tilbud fra håndværkerne, som skal lave det.

 

Team fjernvarme

Der er indhentet et tilbud fra en håndværker, som skal have 2500 kr. for at give instruktioner til fjernvarmeanlægget. Bestyrelsen godkendte dette og Jesper indkalder teamet.

 

Opmåling af erhvervslokaler

Der er indhentet to tilbud, som koster nogenlunde det samme. Bestyrelsen valgte at gå videre med Tvilum, som har givet et tilbud på 10-15.000 kr. for opmålingen. Laura kontakter dem.

 

Ildslukkere på bagtrappen

Laura tager fat i Lars.

 

Bænk mod gaden

Rasmus har ikke haft held med at få et tilbud fra den håndværker, han har kendskab til laver bænke til facader. En mulighed er at spørge hos Enghave Kaffe, hvem som har lavet deres. Rasmus forsøger at finde en anden, som vi kan få et tilbud fra.

 

Køkkendør binder 76 5 th.

76 5. th. oplever, at deres køkkendør binder. Der skal blot tages kontakt til håndværkerne direkte, så de kan komme forbi og se på det. Kontaktoplysninger videreformidles derfor blot.

 

Antenneproblemer

Der hersker lidt tvivl i foreningen om, hvorvidt antennen dur eller ej. Heller ikke alle andelshavere har et antennestik i deres lejlighed. Ole kunne oplyse, at han mente, at ikke alle havde været med i den ”antenneklub”, der i sin tid stod for at trække kablerne. Alle andelshavere kan derfor ikke forvente at have antennekabler trukket til deres lejlighed.

 

Regler for vedtægtsændringer

Ved tidligere generalforsamlinger har der været lidt forvirring, når der har været foreslået vedtægtsændringer. For at gøre processen og dialogen på møderne bedre, foreslår Mike, at der udarbejdes en ny model, som skal gøre det mere overskueligt, hvilke ændringer der foreslås. Mike udarbejder en skabelon, som bestyrelsen vil tage stilling til.

 

Pris for internet stiger

Fiberby har meddelt, at internettet stiger fra 100 kr. til 120 kr.

 

Regning fra Københavns Kommune for altanprojekt

Foreningen har modtaget en regning på ca. 7.000 kr. fra Københavns Kommune for deres arbejdstid på vores altanprojekt. Regningen er betalt. Det skal bemærkes, at foreningen ikke har betalt noget til Gilbro overhovedet.

 

Nyt vedr. altaner

Der er ikke sket det store. Laura har haft kontakt til altana, som vil komme med et tilbud. Der er rykket for dette, men vi har stadig ikke modtaget noget. Aske har kontaktet Kontech. Status for dette er ukendt. Laura kontakter andre firmaer med henblik på at få indhentet et par tilbud.

 

Nyt fra Gårdlauget

Sagen om oprydningen af cyklerne er lukket.

Der er nogle problemer med adgang til gården via porten, som lauget forsøger at få løst.

Der er stadig udfordringer med at få lauget til at fungere, da der ikke er mange, som ønsker at være en del af det.

Comments are closed.