Referat af bestyrelsesmøde, mandag d. 18. september 2017

Til stede: Mike, Rikke, Rasmus, Christian, Laura, Jesper, Else Marie og Ole

 

Renskrivning af vedtægter + tilføjelse af tekst fra generalforsamling

Den vedtaget fortolkning af reglerne om ventelisten tilføjes vedtægterne i parentes, så beslutningen er tilgængelig for fremtidige bestyrelser i foreningen.

Mike følger op på, hvor langt renskrivningen af vedtægterne er nået.

 

Sag vedr. skimmelsvamp mellem 1. og 2. tv 76

Bestyrelsen bakker op om andelshaveres anmodning om at få lavet en test af, hvorvidt der er skimmelsvamp mellem de to lejligheder. Der er indhentet to tilbud, og testen vil blive udført snarest.

 

Intern venteliste – regler for opskrivning

Når andelshavere skal på den interne venteliste, bliver de skrevet på nederst i den rækkefølge, som de henvender sig til bestyrelsen i. Når man har gjort brug af sin ret til at købe en lejlighed, bliver man fjernet fra listen. Ønsker man igen at komme på, skal man aktivt gøre bestyrelsen opmærksom herpå.

 

Nyt vedr. altaner

I sommer blev altanudvalget sammen med bestyrelsen enige om at afbryde samarbejdet med Gilbro. Baggrunden var et meget vanskeligt samarbejde, hvor aftaler omkring processen og ansøgningen ikke blev overholdt. Derudover har firmaet haft skiftende ansatte på vores sag uden at gøre os opmærksomme på det samt været gået konkurs uden at meddele os det. Altanudvalget har efterfølgende været forbi Teknik- og Miljøforvaltningen og fået tilsendt al materiale, som kommunen har liggende på vores altanansøgning. En egentlig sagsbehandling har aldrig rigtig været påbegyndt, men materialet indeholder brugbar information omkring, hvilke krav kommunen stiller. Altanudvalget vil nu kontakte et par nye firmaer og indhente tilbud på ny.

 

Bænk mod gaden

Bestyrelsen påtænker at opsætte en bænk på Sønder Boulevard under vinduet til barnevognsrummet. Rasmus er i gang med at indhente et tilbud.

 

Team fjernvarme

Som drøftet på generalforsamlingen så er det gavnligt for foreningen at have et hold andelshavere, som har styr på fjernevarmen. Det har tidligere været drøftet. Jesper går videre med sagen.

 

Opmåling af erhvervslokaler

Bestyrelsen har endnu ikke fået opmålt erhvervslokalerne på den måde, som er kravet ift. huslejeændringer. Laura går videre med sagen.

 

Tagrenderensning

Andelshavere oplever igen problemer med stoppede tagrender. Rasmus og Mike vil se på det selv i første omgang.

 

 

 

Ildslukkere på bagtrappen

Som tidligere drøftet i bestyrelsen, så skal brandslukkerne på bagtrappen tjekkes ift. udløbsdato. Nogle skal måske også monteres igen efter renoveringen af bagtrappen. Laura tager fat i Lars.

 

Oprydningsdag

Bestyrelsen planlægger at afholde en oprydningsdag søndag d. 29. oktober kl. 11.00.

 

Udvendig vedligeholdelse af vinduer

Vinduerne trænger til en kærlig hånd udendørs. Bestyrelsen vurderer dog, at det ikke er et akut problem. Økonomien er heller ikke til det pt. Økonomien ser bedre ud fra 2. kvartal 2018, og bestyrelsen vil derfor se nærmere på det til den tid.

 

Status på gården

Bestyrelsen drøftede behovet for, at der bliver gjort noget ved gården – særligt ift. antallet af cykler. Gårdlauget fungerer ikke optimalt i øjeblikket pga. dårlig opbakningen fra foreningerne i gården, som ikke deltager i møderne. Dette gør det vanskeligt at forbedre situationen.

Comments are closed.