Referat af bestyrelsesmøde, onsdag d. 31. maj 2017

Referat af bestyrelsesmøde, onsdag d. 31. maj 2017

Til stede: Christian, Rikke, Rasmus, Mike, Aske, Laura, Else Marie og Ole

 

Køkkennedrivning ved 76 1. tv.

Foreningen giver andelshaverne i 76 1. tv. godkendelse til at påbegynde byggesag hos kommunen.

 

Fremlejestatus 21 st. th.

Bestyrelsen er i kontakt med andelshaver og har rykket for en tilbagemelding. Andelshavere har lovet at vende tilbage snarest.

 

Afrunding af bagtrapper

I forbindelse med renoveringen af bagtrapperne er der en række ekstra udgifter som bl.a. indeholder udbedringer i lejlighederne, som ikke var inkluderet i tilbuddet og et par andre uforudsete udgifter. Bestyrelsen har gennemgået ekstraregningen, og der en række forhold, som bestyrelsen mener er inkluderet i det oprindelige tilbud. Yderligere er der andre forhold som bestyrelsen skal have præciseret for at kunne fastslå om de er enige i ekstra udgiften. Bestyrelsen kontakter entreprenøren og påbegynder forhandling om størrelsen på ekstraregningen.

Renoveringsarbejdet er endnu ikke afsluttet, da der mangler et par småting i to lejligheder. Entreprenøren modtager først den sidste betaling, når arbejdet er færdiggjort.

 

Tagrenderensning

Bestyrelsen har fået et opdateret tilbud, som lyder på 7.000 kr. ekskl. moms. Da andelshavere selv har klaret det værste rensning, udskydes arbejdet til efteråret.

 

Opmåling af lejelokaler

Bestyrelsen er i gang med at få opmålt lejelokalerne. Der foreligger snarest i en dato.

 

Udtrædelse af kommunens ordning om rengøring af foreningens fortove

Kommune har nu muliggjort at man kan træde ud af ordningen om rengøring af fortovene. Det er dog kun muligt for en hel karré og det gøres for et år af gangen. Kommunen kan derudover inddrage udtrædelsen, hvis de vurderer at fortovene ikke passes ordentligt. Bestyrelsen vurderer at det er en meget kompleks sag, som nok skal tages i gårdlauget, hvis karréen er interesserede i at træde ud samlet. Bestyrelsen vil umiddelbart ikke gøre mere.

 

Udlejning af barnevognsrum ved Distortion

Tim har spurgt om han må låne barnevognsrummet til Distortion. Bestyrelsen har givet ham lov og han har underskrevet en kontrakt magen til den, som tidligere er brugt. Lejen er dog reduceret til 2500 kr.

 

Evt.

Bestyrelsen drøftede kort at der til efteråret bliver planlagt en oprydningsdag i kælderen – med særligt fokus på at få gamle cykler smidt ud.

 

Ildslukkerne på bagtrapperne er ikke blevet tjekket i mange år, bestyrelsen sørger derfor for at få tjekket alle ildslukkere på bagtrapperne og udskiftet dem, som trænger.

Comments are closed.