Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag d. 18. april 2017

Til stede: Mike, Rikke, Christian, Rasmus, Ole, Else Marie og Laura

 

Budget 2017

Ole gennemgik budget 2017. Boligafgiften er uændret i det nye budget. Bestyrelsen godkendte budgettet.

 

Varmtvandsmåler på varmeveksleren i kælderen

Det er blevet lovpligtigt at måle mængden af varmt vand som pumpes ud for hele ejendommen. Ista har givet et tilbud på opsætning af en sådan måler, som er 4975 kr. inkl. moms. Bestyrelsen besluttede at få Ista til at opsætte måleren.

 

Afrunding af bagtrappe-renovering

Bestyrelsen har gennemgået renoveringen af bagtrappen og snakket med entreprenøren om de ting, som mangler at blive gjort færdigt. Generelt drejer det sig om småting, der skal laves. Udbedringerne laves og det forventes at de er færdige efter et par uger fra dd. De manglende lister mm. fra Fiberby-installationen bliver også udbedret. Bestyrelsen følger op, når alt er lavet.

 

Generalforsamling 2017

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling onsdag d. 7. juni 2017 kl. 19.00. Vi regner med, at det bliver i Kulturanstalten, og foreningen vil være vært for lidt mad og drikke. Et opslag er hængt op i opgangene.

 

Tagrenderensning

Bestyrelsen får opdateret tilbuddet, så det også inkluderer et nyt dueværn, som ikke var inkluderet i det første tilbud – se forrige referat.

 

Opmåling af lejemål

Bestyrelsen har fået to tilbud på opmåling af lejemålene, som lyder på hhv. 5.500 kr. og 8.000 kr. begge ekskl. moms. Tilbud nr. to er med barnevognsrummet indkluderet, hvilket forklarer den højere pris. Rikke følger op på, om opmålingen fra det først firma foretages af en landsinspektør, så det sikres at opmålingen lever op til reglerne omkring opmåling af lejemål. Det regner vi med er tilfældet, og derefter aftales en dag for opmålingen.

 

Eventuelt

Ole har modtaget oversigt over BBR sager. Der var to sager registreret, hvoraf den ene var en fejl. Det var sagen hos 21 2. tv, som dog er afsluttet. Ole har nemlig netop modtaget ibrugtagningstilladelsen fra Københavns Kommune. Den anden sag er altanprojektet., som stadig ligger til behandling hos kommunen.

 

Rasmus meddelte, at gårdlauget har besluttet at overdække skralderummene med en form for beplantning.

 

Comments are closed.