Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag d. 17. januar 2017

Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag d. 17. januar 2017
Til stede: Mike, Christian, Aske, Rikke, Rasmus, Laura, Else Marie og Ole

 

Renovering af bagtrapper

Håndværkerne er så småt begyndt på renoveringen af bagtrappen. Fra onsdag d. 25 bliver dørene på bagtrapperne udskiftet. Et skriv fra håndværkeren er omdelt i postkasserne. Eventuelle småskader på tapet eller maling omkring døren indvendigt vil ikke blive udbedret i forbindelse med udskiftning af døren (Selve karmen dækker dog i udgangspunkt alle spor af udskiftningen). Hvis man ikke er hjemme, når døren skal udskiftes, bryder håndværkerne døren op. Den nye nøgle vil blive lagt på køkkenbordet.

I renoveringsperioden må andelshavere forvente at bagtrappen i perioder ikke vil kunne benyttes pga. arbejdet. Hold øje med opslagstavlen, hvor info vil komme op og respekter eventuelle afspærringer (gulvet ved kældernedgange skal f.eks. males).

Ovenstående information omdeles til andelshaverne, så alle er informeret.

Bestyrelsen har besluttet, at der i forbindelse med renoveringen også bliver sat røgalarmer op på bagtrappen.

I renoveringsperioden benytter håndværkerne værkstedsrummet i kælderen og rummet er ikke tilgængeligt i perioden.

 

Økonomien ift. renoveringen.

Økonomien ser fin ud, vi har betalt alt fra sidste år og har godt 500.000 kr. på kontoen pt.

 

Tilbud på tagrende-rensning

Bestyrelsen har indhentet et tilbud på rensning af tagrender. Det drejer sig om tagrenden i gården ved 76 th-siden. Tilbuddet lyder på 4.500 kr. ekskl. moms og er med opsætning af nyt og mere effektivt dueværn. Det gamle er pt. gået i stykker.

 

Valuarbesøg

Bestyrelsen har indhentet en valuarvurdering. Med udgangspunkt i vurderingen stiller bestyrelsen et forslag til den først kommende generalforsamling om ændring af ejendommens værdi.

I valuarvurderingen indgår en udspecificeret vurdering af huslejen for erhvervslejemålene. Da vurderingen knytter sig til m2-prisen skal lejemålene opmåles. Den hidtidige brugte opmåling er ikke korrekt.

 

Tegning af kassekredit

Banken manglede en underskrevet udgave af vedtægterne. Det er udarbejdet, så kassekreditten kan komme på plads.

 

Opfølgning på altaner

Altanudvalget har af flere omgange kontaktet Gilbro, men har intet svar fået fra dem. Ændringerne af vores forprojekt blev sendt til Kommunen via Gilbro sidst i august, og vi har intet hørt fra dem siden.

Aske kontakter kommunen for at finde ud af hvad de har liggende på vores sag.

 

Fastelavnsfest d. 26. februar i gården

Bestyrelsen opfordrer alle – store som små – til at deltage i fastelavnsfest i gården, som bliver d. 26. februar om eftermiddagen. Opslag kommer på Facebook og i opgangen.

 

Eventuelt

Ole meddelte at foreningens skattebillet stiger med 2.000 kr.

Comments are closed.