Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 27. oktober 2016

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 27. oktober 2016

Til stede: Mike, Christian, Aske, Rikke, Laura og Ole

 

Opfølgning på Fiberby-installation

Det lykkedes endelig at få svar fra Fiberbys underleverandør. Vi er blevet tilbudt at få 5.000 kr. inkl. moms tilbagebetalt for de fejl og mangler, der er efter installationen. Bestyrelsen vil gerne tage imod pengene, men det skal være 5000 kr. ekskl. moms. Manglerne vil bestyrelsen bede tømreren, der står for renoveringen af opgangene, om at lave.

 

Vandskade mellem 76 1. tv. og 2. tv.

Foreningen har fulgt vandskaden fra december 2014 hos 76, 2. tv. og løbende spurgt ind til forløbet. Bestyrelsen har haft den opfattelse, at der var styr på situationen, om end skyldsspørgsmålet til selve skaden ikke var helt nemt at få placeret, eftersom VVS’er, som i sin tid stod for istandsættelsen, nægtede at have lavet installationen forkert.

Slut september 2016 bliver bestyrelsen af 76, 1. tv bekendt med, at der er skimmelsvamp i etageadskillelsen. Derfor beder bestyrelsen 2. tv. om at få udbedret skaden hos underboen asap. Installationsfejlen hos 2. tv. (unidrænet i badet) er i den mellemliggende periode blevet udbedret.

Bestyrelsen modtager herefter en række spørgsmål fra 76, 2. tv om økonomien i udbedring af skaden, hvor andelshaver mener, det er ”uretfærdigt”, at de pålægges hele regningen.

Bestyrelsen melder tilbage:

  • at denne i sin tid (januar 2015) har haft undersøgt andelsforeningens forsikring for om den kunne dække, men det har ikke vist sig at være muligt, at få erstatning den vej rundt.
  • at der historisk set, ikke har været bad i alle lejligheder, og deraf har der ikke været tegnet en skjult rørskadeforsikring. En skjult rørskadeforsikring er ikke lovpligtig at tegne.
  • at foreningen ikke kan stilles til ansvar eller hæfte økonomisk for skaden. Det er begrundet i, at andelshaver selv valgte at sætte badeværelse i stand og selv valgte håndværkere. Foreningen har ikke haft noget med istandsættelsen at gøre i sin tid.
  • at det står klart (jf. mail fra 28. sep. modtaget fra 76, 2. tv), at det er den VVS’er, som 76, 2. tv. (i sin tid) bestilte til opgaven, der ikke har gjort arbejdet korrekt, og at 76, 2. tv ikke har forfulgt dette. Skyldsspørgsmålet bekræftes af den VVS’er som udbedrer skaden hos 2. tv. i løbet af 2016.

Bestyrelsen har dog efterfølgende, helt ekstraordinært, tilbudt 76, 2. tv økonomisk støtte pr. kulance på op til 10.000 kr. til genhusning af underbo. Udgifterne løber dog kun op i 5.686 kr. inkl. moms.

 

Renovering

Christian har modtaget det samlede tilbud fra tømreren. Kort fortalt så bliver bagtrappedørene til lejlighederne udskiftet (dørene er hvide), der bliver sat ståldøre med dørpumpe ind til kælderen, træværk på trapperne repareres, bagtrappen fra stuen og ned males med kraftig maling så man nemmere kan rengøre den, der bliver opsat nye lamper med sensor (som også bruger mindre strøm), kabler som ender blindt fjernes og generelt så bliver der pletspartlet og malet (også loft) samt væggene bliver pudset op, hvor der er behov. Samlet set løber det op i 650.000 kr. inkl. moms. Arbejdet forventes at blive påbegyndt i starten af 2017 og vil vare ved i et par måneder.

Bestyrelsen aftalte at undersøge, hvad det vil koste at få sat brandalarmer op og hvorvidt det er muligt at få elektrikeren til at gøre det samtidig med opsætningen af nye lamper. Dog ikke serieforbundne, da det er for dyrt jf. tidligere indhentede tilbud.

 

Valuarvurdering

Ole har fået et tilbud fra Poul Erik Bech på en valuarvurdering. Den koster 15.000 ekskl. moms (vi har fået en rabat på 5.000 kr., som er fratrukket). En revurdering koster 7.500 ekskl. moms. Bestyrelsen er enige om at igangsætte vurderingen. Jf. sidste møde så udspecificeres husleje for de to erhvervslejemål. Efter bestyrelsen har modtaget vurderingen, skal den vedtages på en generalforsamling, før den træder i kraft.

 

Fremlejekontrakt 76 1. tv.

Bestyrelsen godkender fremlejekontrakten. Og har en digital kopi liggende. Der er hængt information om de nye lejere op på opslagstavlerne.

 

Kassekredit

Ole har indhentet to tilbud på oprettelse af en kassekredit på 150.000 kr. – et fra Arbejdernes Landskab og et fra Danske Bank. Da Danske Bank er billigst vælger bestyrelsen at oprette den her. Kassekreditten er 5-årig, har en rente på 6,5 pct., et stiftelsesgebyr på 2 pct. og en afgift til staten på ca. 1.600 kr. Foreningens ejerpantebrev stilles som sikkerhed.

 

Eventuelt

Der har været indbrud hos 76 4. tv., hvor der er blevet stjålet kontanter. Bestyrelsen vil derfor gerne bede andelshavere om at være opmærksomme på, hvem vi lukker ind. Tyven kom ind ved at sige, at han var tekniker og skulle tjekke vindueskarme, radiatorer, vand og dørkarme. Husk at bestyrelsen annoncerer på opslagstavlerne, hvis der skal udføres arbejde.

Comments are closed.