Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag d. 27. september 2016

Til stede: Mike, Christian, Aske, Rikke, Laura, Else Marie, Aase, Rasmus og Ole

Referent: Laura

 

Opfølgning på Fiberby-installation

Christian og Mike har noteret hvilke mangler, der er på hver etage efter etableringen af fibernettet. Det er aftalt med Fiberby, efter de har været forbi og se etableringen, at det er underleverandøren, som står for udbedringerne. Pt. har Mike dog ikke hørt tilbage fra underleverandøren. Første mail blev sendt d. 12. sep., og der blev rykket igen ugen efter. Hvis vi fortsat ikke hører fra dem, så må vi kontakte Fiberby, som er hovedansvarlig for entreprisen.

 

Renovering

Der er indhentet tilbud på to entrepriser, hvoraf vi har valgt at samarbejde med den en af dem. Det er en tømrer, og han vil gerne have opgaven.

Det er ikke det billigste tilbud, men Christian vurderer ham som værende den bedste og stoler på ham. Tilbuddet lyder på 510.000 kr. ekskl. moms. Det andet tilbud, som vi ikke går videre med, lyder på 410.000 kr. ekskl. moms.

De to tilbud indeholder dog ikke det samme, så man skal ikke sammenligne prisen for meget. Når Christian har modtaget det endelige tilbud, hvor alle ønsker er inkluderet og udspecificeret, ser bestyrelsen tilbuddet igennem en sidste gang, inden kontrakten underskrives.

Ift. økonomien så har foreningen opsparet 500.000 kr. til projektet.

Jf. generalforsamlingen fik bestyrelsen godkendt at der måtte oprettes kassekredit i Danske Bank, så vi har penge til eventuelle uforudsete udgifter, som måtte opstå.

 

Valuarvurdering

På generalforsamlingen var der enighed om, at bestyrelsen skulle påbegynde arbejdet med at få en valuarvurdering af ejendommen. Poul Erik Bech (EDC) har tidligere stået for en valuarvurdering af foreningen og eftersom han tidligere har modtaget en række dokumenter oa. over foreningen, kunne det måske gøre at vi fik det billigere. Bestyrelsen synes derfor, det er en god ide, at Ole tager kontakt til ham.

 

Udlejningslokaler

I forbindelse med udarbejdelsen af valuarvurderingen, ønsker bestyrelsen at undersøge, om det er muligt, at valuar kan hjælpe med at fastsætte huslejen på foreningens erhvervslejemål. Lokalerne indgår under alle omstændigheder i den samlede vurderingen, men bestyrelsen vil spørge, om det er muligt at få udspecificeret i vurderingen hvad huslejen for sådanne lokaler bør ligge på. Valuarens vurdering skal danne baggrund for en huslejestigning, som varsles 3 måneder før ikrafttrædelse og indføres over en periode på 4 år.

 

Fremlejekontrakter

Bestyrelsen følger løbende op ift. eksisterende fremlejekontrakter.

76 2. tv. skal muligvis fremlejes.

 

Udsmidning af ting i kælderen i afsat område

Andelshavere må gerne hjælpe med at smide de ting ud, som blev samlet sammen under oprydningen af kælderen. De står i kælderen lige når man går ind af kælderdøren på modsatte side.

 

Rydning af bl.a. cigaretskodder på fortovet

Der er en del cigaretskodder på fortovet foran 21. En andelshaver, som stod på fortovet, har også oplevet, at der blev smidt et cigaretskod ned på vedkommende. Bestyrelsen beder andelshavere om at rydde op efter sig selv. Det er teknisk set kommunen, som passer fortovene, men derfor skal vi stadig passe på vores fællesarealer – og hinanden!

 

Nyt vedr. altaner

Altanudvalget modtog d. 11. august svar fra kommunen på det forprojekt, som er udarbejdet i samarbejde med Gilbro. Ansøgningen var kommunen i hænde d. 16. juni 2016.

Af svaret (11. august 2016) fremgik det, at altanerne på Sønder Boulevard ikke må være 1,3 m. dybe, men kun 1,1 m. som dem på Sankelmarksgade, og at altaner på 1. sal ikke var muligt.

Derudover vil kommunen (ifølge Gilbro) ikke godkende altaner, der går over to vinduesfag på hjørnet ved 76 tv. men alene et fag med reference til den som Gilbro satte op på fjerde på det andet hjørne ved Sønder Boulevard/Valdemarsgade. Dette er dog ikke bekræftet i kommunens skrivelse. Men efter en snak med 76 tv.-lejligheder og Lis (76 1 th.) er det besluttet at såfremt, man ikke kan få altaner over to fag, så skal altanen placeres under højre vindue (set indefra) og ift. 1. sal, er der forespurgt på en spansk/fransk altan.

Vi forventer at få svar fra kommune omkring ultimo oktober. Efter vi har modtaget svaret fra kommunen, kan vi evt. vælge at indhente tilbud på projektet hos andre firmaer igen, da vi ikke er bundet til Gilbro.

 

Diverse

Tagrenden mod gården er stoppet. Rasmus undersøger hvad det koster at få tagrenderne renset.

Comments are closed.