Indkaldelse til Generalforsamling 2016

Ordinær generalforsamling i A/B Sønder Boulevard 76 og Sankelmarksgade 21

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

onsdag d. 8. juni 2016 kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes i Kulturanstalten, Lyrskovgade 4, 1758 Købehavn V., lokale 5.

Dagsordenen er i henhold til vedtægterne følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af årsregnskab 2015
  4. Budget 2016
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelse og revisor
  7. Valg af administrator
  8. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Foreningen er vært for lidt mad og drikke ved arrangementet.

Vel mødt, bestyrelsen

Comments are closed.