Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag d. 14. september 2021

Til stede: Mike, Rasmus, Marie, Amalie, Laura og Ole Salg af 21, 1. th. Køber har stillet en række spørgsmål til vurderingsrapporten for lejligheden blandt andet vedrørende gulvets tilstand et enkelt sted i lejligheden. Bestyrelsen har kontaktet ABF for at få rådgivning om sagen og afventer svar. Bestyrelsen tilbageholder 25.000 kr. i handlen fra sælger… Læs mere Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag d. 14. september 2021

Referat af bestyrelsesmøde, onsdag d. 24. marts 2021

Til stede: Mike, Rasmus (virtuelt), Jesper, Lisbeth, Marie, Amalie, Ole og Laura (virtuelt) Vinduer i ejendommen Der er blevet indhentet to tilbud på renovering af vinduer i ejendommen, fordi nogle vinduer er i meget dårlig stand. Det er særligt listerne på vinderne, som er begyndt at rådne pga. vind- og vejrforhold. Tilbuddene lyder på hhv.… Læs mere Referat af bestyrelsesmøde, onsdag d. 24. marts 2021

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 25. juni 2020

Til stede: Mike, Rasmus, Jesper, Lisbeth, Christian, Ole og Laura Lejemålet i 76 st. tv. Bestyrelsen drøftede det nye udspil fra lejer. Det forventes at der snart er et forlig. Salg af 76, 2. tv. Christian og Mikala fraflyttet foreningen og Lisbeth fra 21 køber via den interne venteliste lejligheden. Bestyrelsen underskrev dokumenter ifm. handlen.… Læs mere Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 25. juni 2020

Referat af bestyrelsesmøde, onsdag d. 5. februar 2020

Til stede: Mike, Rasmus, Jesper, Lisbeth, Christian, Aase, Ole og Laura Budget 2020Ole præsenterede udkast til budget for 2020. I forhold til budget for 2019 så er udgiften til prioriteter hævet fra 134.000 til ca. 208.000 kr. grundet det nye lån. Derudover er posten til vedligeholdelse/opsparing øget ift. hvor stor posten plejer at være. Dog… Læs mere Referat af bestyrelsesmøde, onsdag d. 5. februar 2020

Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag d. 5. november 2019

Til stede: Mike, Rasmus, Jesper, Lisbeth, Christian, Ole og Laura Ny andelshaver – 21, 5. tv Mette Baungaard, den nye andelshaver i 21, 5. tv. var forbi og hilse på bestyrelsen. Mette flytter ind med sin datter og sin hund. Overtagelse af lejemålet i 76 st. th. Foreningen har overtaget lejemålet i 76, st. th.… Læs mere Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag d. 5. november 2019

Referat af bestyrelsesmøde, mandag d. 24. juni 2019

Til stede: Christian, Mike, Jesper, Aase, Rasmus, Laura og Ole Skimmelsvamp-sag i 76 1. tv Bestyrelsen har været i dialog med firmaet Skimmelfrit, som der er indhentet tilbud fra. Firmaet er klar til at starte op på udbedring af skimmelsvampsskaden, når bestyrelsen siger til. Christian (2. tv.) er i dialog med en murer, som skal… Læs mere Referat af bestyrelsesmøde, mandag d. 24. juni 2019

Referat af bestyrelsesmøde, onsdag d. 27. marts 2019

Til stede: Christian, Mike, Jesper, Laura, Rasmus og Ole Budget 2019 Ole gennemgik budgetforslag for 2019, som skal vedtages på generalforsamlingen. Grundet det nye lån med afdragsfrihed er foreningens opsparing højere end sidste års budget, mens posten for prioriteter, renter og bidrag tilsvarende er lavere. Huslejen vil på baggrund af budgetforslaget være uændret. Valuar Der… Læs mere Referat af bestyrelsesmøde, onsdag d. 27. marts 2019

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 21. februar 2019

Til stede: Rasmus, Christian, Mike, Jesper, Lisbeth, Laura og Ole   Valuar Ejendomsmægleren har været forbi for et par dage siden og besigtiget vores ejendom. Bestyrelsen afventer nu den nye valuarvurdering til brug på den kommende generalforsamling.   Skimmelsvamp Redegørelsen for sagens forløb fra andelshaver i 76 1. tv. er indsendt til advokaten. Endelig rapport… Læs mere Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 21. februar 2019

Referat af bestyrelsesmøde, onsdag d. 5. december 2018

Til stede: Mike, Laura, Rasmus og Ole Skimmelsvamp 76 1. tv. Andelshavere i 76 1. tv. har indhentet to tilbud for udbedring af skimmelsvampen, som oprindeligt stammer fra et ikke korrekt indsat unidræn i badet i 76 2. tv tilbage i dec. 2014. Tilbuddene lyder på hhv. 39.180 ekskl. moms og 35.800 ekskl. moms. Tilbuddene… Læs mere Referat af bestyrelsesmøde, onsdag d. 5. december 2018