Bestyrelsesmøde d. 16. januar 2014

Til stede : Rasmus, Mike, Ole, Lis, Birgit, Åse, ElseMarie.
Afbud : Dorthe, Rikke

Status tag/udbedring af tag, Sdr. Boulev. 76,5.th :
Ingen forandringer – der holdes løbende status.

Babygynge i gård :
Udsættes til senere.

Røgalarmer :
Undersøges fortsat.

Toilet i barnevognsrum :
Christian kommer med et udspil om plan og udgifter. Mike har kontakt.

Website/Hjemmeside :
Siden er klar med bl.a. en flot forside af foreningen.
Vedtægter og husorden tilføjes. Husordenen skal forinden gennemgås på næste bestyrelsesmøde.
Årsregnskab tilføjes.

ABF – materialer :
Vi er fortsat medlem. Materialer lægges til ElseMarie.

Ejendomsskattebillet :
Ole orienterede om, at der har været en stigning på 20.000 kr siden 2012.
( 2012 : 125000 kr, 2013 : 134000 kr, 2014 : 145000 kr ).
Dette skyldes bl.a. renligholdelse af fortov, som er en tvungen foranstaltning, kommunen har lavet.
Desuden er der en post på rensning/vedligeholdelse af skorstene på 5000 kr.
Vi ønsker at finde ud af, hvilke skorstene, der bliver brugt. Der laves et opslag inden GF, så andelshaverne kan give information herom.

Status / vinduer.
Af de 2 tilbud vi har modtaget, ønsker vi 1. tilbud ( tømrer, som Mike kender ).
Tilbuddene var prismæssigt det samme. 2. tilbud indebar en lift, samt kun 5.sal.
Istandsættelse udsættes til april. Mike tager kontakt.

Altaner :
Flere altanfirmaer skal undersøges, inden vi ser udstilling hos Altan.dk.
Så gå bare i gang. Flere tilbud til næste bestyrelsesmøde.
Birgit prøver at høre nærmere om regler hos kommunen.
En plan B : Undersøger muligheder for tagterrasse ( Mike ).

Oprydning i kælder :
Udsat.

Sals gulve :
Vi venter med en afgørelse om tilskud til nye gulve i forbindelse med næste besøg af vores ejendomsvurderingsmand.
Dette skyldes, at der er tvivl om andre lejligheder har gulve af samme standard, som på 5, og er der tale om tørreloftsgulve.

Evt:
Næste bestyrelsesmøde : tirsdag d. 18/3, kl. 19 på Pegasus.

Ref. Lis

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>