Referat af bestyrelsesmøde d. 24. april 2014

Tilstede: Birgit, Rasmus, Anne-Dorthe, Lis, Ole, Rikke, Aase, Else-Marie, Mike

Ref: Mike

Endelig godkendelse af referater for møderne 21/11 2013 og 16/1 2014.
Ovenstående referater blev godkendt med enkelte rettelser. Ligeledes blev det besluttet at referenten har ansvaret for at rundsende, indsamle kommentarer og sammensætte referatet inkl. kommentarer til endelig godkendelse på det efterfølgende bestyrelsesmøde.
Efter endelig godkendelse skal referatet sendes til Mike med henblik på upload på website. Referenten sørger selv for at printe og hænge et eksemplar op i opgangene.

Endelig godkendelse af overdragelse Sønder Boulevard 76 2. Th.
Bestyrelsen skrev under på overdragelsesaftale mellem sælger og køber.

Fremlejepolitik
Lis kigger i ABF-håndbogen og kommer med forslag til bestemmelser ift. foreningens fremtidige fremlejepolitik. Forslag fremlægges på efterfølgende bestyrelsesmøde d. 27. maj 2014.

Altaner – tilbud fra Kontech
Der er blevet indhentet tilbud med tilhørende visuelt forslag til opsætning af altaner hos Kontech. Tilbuddet blev diskuteret. Det blev dog besluttet at indkalde til møde med baggrund i de indhentede tilbud (Altan.dk + Kontech), ift. om der er interesse for altaner generelt ud fra de indhentede tilbud.
Lis finder en dato for mødetidspunkt for alle interesserede i foreningen og laver opslag til opgangen.

Regnskab- og budgetoplæg for 2014
Ole fremlagde budgetoplæg og bestyrelsen godkendte udkastet med henblik på endelig fremlæggelse på generalforsamlingen d. 27. maj 2014.
Budget til fordeling blandt andelshaverne stiger fra 864.000 dkk, som har været gældende i en årrække, til 907.200 dkk. Det blev i samme omgang besluttet, at skrive om rykkergebyret på 200 dkk, der udstedes hver den 15. efter kvartalsindkrævningen.

Planlægning af GF d. 27. maj 2014.
Bestyrelsen uddelte opgaver i relation til GF.

Aftale om ny oprydningsdag i midlertidigt kælderopbevaringsrum
Det blev af bestyrelsen besluttet at den nye oprydningsdag er fastlagt til d. 24. maj. Mike laver opslag herom og sætter op i opgangen og på websitet.

Politik om gulve/forbedringer – ABF Håndbogen og vejledende vurderingsprincipper
Det blev af bestyrelsen besluttet, at vi fremadrettet, for så vidt gående, følger ABFs forbedringskatalog.

Værkstedsrum i kælder – status
Der er i værkstedsrummet i kælderen planer om etablering af vask og yderligere arbejdsbordplads. Yderligere er der planer om etablering af små rum under arbejdsbordene, hvor der kan placeres værktøj o. lign. De enkelte rum vil blive med mulighed for at sætte lås på (der er intet sluttidspunkt for udbygningen af værkstedsrummet, da det foregår i fritiden. Mike 76, 5. th og Christian 21, 3. tv. vil stå for udbygningen).
Endvidere er der indsamlet lidt værktøj til fri afbenyttelse. Værktøjskassen er placeret på det nuværende arbejdsbord og har man værktøj, man vil donere til den fælles værktøjskasse, vil det naturligvis blive modtaget med velsignelse, så værkstedsrummet kan optimeres yderligere.
Der henstilles i øvrigt til at man rydder op efter endt arbejde, men at man fint kan have byggeprojekter stående dernede over tid, så længe der er tydelig markering med navn og adresse.

Tilbud – legehus og indstilling til gårdlauget
På foranledning af bestyrelsen er Rasmus blevet indstillet til gårdlauget og der er af bestyrelsen blevet sagt god for opførelsen af babygynge samt legehus. Rasmus tager punkterne med på næste generalforsamling i gårdlauget, hvor også Else-Marie deltager.

Status v. Vinduer – arbejdsafslutning
Bestyrelsen godkendte arbejdet omkring vedligeholdelsen og restaureringen af vinduerne v. Tømrer Mads Berg Production. Et beløb svarende til 27.980 ex moms.

Status toilet v/ barnevognsrum
Der er etableret rum med dør + lås v. toilet i barnevognsrum. For at benytte toilettet fra gården kræves der nøgle til døren mellem bagtrappen og barnevognsrum. Nøglen kan rekvireres hos viceværten Lars i 21, st. tv. Rummet skal spartles og males på et senere tidspunkt.

Diverse
Næste bestyrelsesmøde afholdes inden generalforsamlingen d. 27. maj kl. 18:00 – Lyrskovgade.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>