Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 27/5 2014

Tilstede : Ole, Birgit, Mike, Lis, Anne-Dorthe, Rasmus, Rikke, Aase, Else-Marie.

Gennemgang af formandens/bestyrelsens beretning

Panterklæring vedr. Sankelmarksgade 21,2.tv underskrives ( har været underskrevet og sendt d. 19/3, men bortkommet og derfor underskrevet igen ).

Lejlighed/vurderingsrapport vedr. Sankelmarksgade 21,5.tv gennemgås og syn af lejlighed foretages af Mike og Rasmus.

Slutseddel vedr. overdragelse af Sdr.Boulevard 76,2.th underskrives af ny bestyrelse.

Andelsforeningen har en stram likviditet. Det betyder, at der ofte er problemer med at få betalt regninger til tiden, samt vedligeholdelse/forbedringer af ejendommen må udsættes. Foreningen betaler et afdrag pr. år på 200.000 kr til et kreditforeningslån i Realkredit Danmark. Administrator Ole Grønlund foreslår en omlægning af kreditforeningslånet, så foreningen får større økonomisk råderum. Efter henvendelse til Realkredit Danmark, foreslår kreditforeningen 3 muligheder for finansiering vedr. omlægning af gamle lån. Kopi af foreslag uddelt til bestyrelsen.

Administrator foreslår, at foreningen vælger finansieringseksempel 2, som betyder en lavere rente ( 3% p.a. ) samt afdragsfrihed på 1 ( muligvis 2 ) år. Bestyrelsen kan tilslutte sig dette, hvis generalforsamlingen giver sin godkendelse.

Altanudvalget består pt. af Mike,Lis,Rasmus,Rikke og Anne-Dorthe. Lis har arrangeret et gårdmøde torsdag d. 12/6 kl. 19, hvor altanfirmaet Kontech kommer og fremlægger sit forslag. Lis laver opslag til opgangene. Desuden har der været kontakt til firmaet Altan.DK, som også er med i overvejelserne.

Forslag til tilføjelse/ændring af foreningens vedtægter § 11 vedr. fremleje blev diskuteret. Bestyrelsen havde på sidste bestyrelsesmøde besluttet at Lis og Birgit skulle koordinere et forslag til generalforsamlingen. Lis havde udarbejdet 2 forslag, hvoraf det ene forslag vedr. lejefastsættelse mellem andelshaver og fremlejer blev trukket tilbage. Administrator Ole Grønlund mente, at bestyrelsen kunne få problemer ved at acceptere en lejefastsættelse, som enten kunne være for høj eller lav.

I forbindelse med at oplyse om foreningens fremlejepolitik blev der foreslået at fremstille en folder til andelshavere og fremlejere.

Et tilbud fra Fiberbånd om billig bredbånd tages op senere.

Ref. Lis

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>